Ziekmelden

Is uw kind ziek, of moet het onder schooltijd naar de dokter/tandarts, dan kunt u dit via Social Schools melden via de Social Schoolsapp op uw telefoon of op de computer. 

Wilt u bijzonder verlof, dan dient u dit aan te vragen via de administratie.