Overblijf en BSO

Algemene informatie BSO en overblijven (TSO)

 

BSO (Buitenschoolse opvang)

Kinderdagverblijf /BSO Flexikids heeft zich in 2003 gevestigd aan de Walmolenstraat 17-19 in de Molenbuurt, Almere-Buiten. Sinds 2007 verzorgen wij op verzoek van de Albatros met heel veel plezier de buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van deze school.  

Flexikids beschikt over een eigen lokaal naast de groepen 1/2 en heeft plek voor 20 kinderen per dag. Op de groep werken 2 vaste gediplomeerde pedagogisch medewerkers per dag. Wij zijn 52 weken per jaar geopend (m.u.v. de erkende feestdagen en de vrijdag na Hemelvaart) van 07:00 - 19:00 uur. Onze enthousiaste pedagogisch medewerkers maken van iedere vakantie een feestje. Er wordt een actief en creatief programma gemaakt waarbij de kinderen regelmatig uitstapjes maken naar bijv. een dierentuin, pretpark, de Kemphaan etc. Voor deze uitstapjes vragen wij geen eigen bijdrage.

Wij bieden diverse BSO-contracten (vóór- en/of naschoolse opvang) aan zodat er altijd wel één tussen zit die past bij uw werksituatie. Indien u een overzicht (of offerte) wenst te ontvangen kunt u een mailtje sturen naar info@flexikids.nl.

Wanneer u gebruik maakt van onze BSO  is het overblijven op de vaste opvangdagen bij de BSO geheel gratis!!

Dit geldt niet bij afname van alleen voorschoolse opvang.

TSO (overblijven)

Sinds oktober 2017 verzorgen wij naast de BSO ook het overblijven voor de Albatros. Graag informeren wij u over enkele TSO-zaken zoals de tariefkeuze voor het overblijven, regels van -en afspraken met school,TSO-regels en afspraken voor kinderen, overblijfmoeders en ouders. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u deze mailen naar info@flexikids.nl. Wij geven u graag antwoord.

Gebruik maken van de TSO

Optie 1: Wij bieden opvang aan op vaste dagen van de week. U ontvangt iedere maand (vooraf) een factuur. Wij rekenen slechts 38 weken per schooljaar (dit is exclusief de schoolvakanties en 2 weken studiedagen). Bij deze vorm van opvang betaalt u €2,00 per keer.

Optie 2: Wanneer u onregelmatig en/of op wisselende dagen opvang nodig heeft, kunt u een strippenkaart kopen voor 10 of 20 keer. Een strip kost €2,50 per keer dus u koopt een strippenkaart voor €25,00 of €50,00. Uw kind krijgt een briefje mee wanneer de strippenkaart bijna vol is zodat u op tijd een nieuwe kunt kopen.

Optie 3: Wanneer u echt een heel enkele keer gebruik wilt maken van de opvang dan kunt u een losse strip kopen. Deze kost €3,50 en kunt u contant betalen.

 

Voor onze BSO Flexikids klanten is de TSO op de dagen van de vaste opvang geheel gratis.

N.B.: Voor álle bovengenoemde opties geldt dat u uw kind eerst dient in te schrijven via www.flexikids.nl. U vindt het inschrijfformulier TSO onder het kopje “inschrijven”. Wij hebben alléén bij optie 1 uw bankrekeningnummer nodig. Belangrijke informatie over medicatie en/of allergieën kunt u vermelden op het inschrijfformulier.

Een strippenkaart of losse strip is dagelijks te koop bij Miranda van school.

 

Hoe kan ik doorgeven dat mijn kind een dagje overblijft?

De kinderen met vaste opvang staan bij ons al op een groepslijst. U hoeft niets te doen. U geeft alleen door wanneer uw kind níet komt. Bij ziekte meldt u dit aan school en wanneer uw kind om een andere reden niet komt maakt u een aantekening (bijv. Jantje, groep 2A, ziek) op de betreffende overblijflijst  in de middenruimte (Zeemeeuwplein).

Heeft u een strip(penkaart) dan dient u uw kind altijd voor betreffende dag aan te melden via de overbijlfregistratie van SchouderCom.

Het komt regelmatig voor dat kinderen niet worden aangemeld op de overblijflijst maar wel over moeten blijven. Dit kan soms erg verwarrend zijn, m.n. voor de coördinator. U kunt ons helpen door dit te voorkomen.

Kinderen mogen alleen met een vriendje of vriendinnetje mee wanneer het door u is afgemeld (middels een notitie op de overblijflijst of een meegegeven briefje). Mocht dit niet gebeurd zijn dan houden wij uw kind op school.

Indien een kind op de overblijflijst staat maar ontbreekt tijdens het overblijven dan zullen wij navraag doen bij de leerkracht. Mocht deze ook niet weten waar het  kind is dan zal de coördinator zo snel mogelijk telefonisch contact met de betreffende ouders opnemen om na te gaan waar het kind is.

 

Eten en drinken

Bij voorkeur geeft u uw kind 2 broodtrommeltjes en 2 keer drinken mee. Eén set voor de ochtendpauze en één voor de lunch. U voorkomt hiermee dat uw kind om 10:00 uur alles in één keer op eet/-drinkt. Geef eten mee dat uw kind lekker vindt. Snoep, koek, chips en dergelijke horen echter niet thuis in het lunchpakket. Onze regel is dat een kind tenminste 1 broodje eet. Wat overblijft gaat mee naar huis zodat u kunt zien wat uw kind gegeten heeft. Mochten wij bijzonderheden opmerken dan geven wij u een briefje mee in het broodtrommeltje.

 

 Wat doet mijn kind na de lunch?

De directie van school ziet graag dat alle kinderen na de lunch buiten gaan spelen. Alleen bij fikse regen, guur of erg koud weer mogen de kinderen van de midden- en bovenbouw kiezen tussen buiten spelen of binnen spelen. De onderbouw gaat gezamenlijk of naar buiten óf blijven binnen. De onderbouw speelt op het kleuterplein en gebruikt het buitenspeelgoed van school. Bij binnenspel gebruiken wij het kleutermateriaal.

De midden- en bovenbouw spelen op het grote plein. Bij slecht weer mogen zij in de middenruimte vrij kleuren, knutselen, een dansje of een spelletje doen etc.

 

Einde middagpauze

Om 13:00 uur luiden wij de bel. Dit is het teken dat de kinderen zich moeten verzamelen bij de ingang. De kinderen worden geteld en gaan naar binnen. Vervolgens worden de toegangsdeuren gesloten. Dit is het moment waarop de kinderen (en ouders) die niet overblijven de pleinen pas mogen betreden. Dit geeft de overblijfmoeders de kans te controleren of echt alle overblijvers verzameld zijn, hen naar de klas te brengen en over te dragen aan de leerkracht. Bijzonderheden worden overgebracht aan de leerkracht. De school opent vanaf ca. 13:05 uur de toegangsdeuren. 

 

Straf tijdens het overblijven

Het overblijfteam doet er alles aan om de middagpauze in goede banen te leiden maar soms gebeurt er iets waardoor kinderen ruzie krijgen. De overblijfmoeders zullen hun best doen het probleem tussen de kinderen op te lossen. Soms is het nodig  een kind een time-out te geven om het even tot rust te laten komen. Wij zetten het dan op een rustige plek even apart.

Een enkele keer is het best lastig om een ruzie te sussen. In dat geval zullen de overblijfmoeders met de kinderen naar de coördinator gaan. Deze neemt het gesprek over en zal het probleem samen met de kinderen oplossen. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan zal de coördinator de betreffende leerkracht(en) op de hoogte stellen zodat zij het probleem verder kunnen oppakken.

Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag dan zal de coördinator dit melden aan de leerkracht. Bij herhaling van dit gedrag zal de coördinator contact opnemen met de ouders. Wanneer de situatie niet verbeterd bestaat de mogelijkheid dat, in overleg met school, het kind tijdelijk worden geschorst van het overblijven of, in het uiterste geval, wordt uitgeschreven.

Tijdens het overblijven is het gebruik van mobiele telefoons, skateboards en skeelers e.d. niet toegestaan.

TSO Flexikids stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van of beschadiging aan meegenomen spullen en kleding.

Wijzigen of opzeggen TSO

Een wijziging of opzegging kunt u doorgeven aan de directie van Flexikids via een mailtje aan info@flexikids.nl. Op ongebruikte strippen geldt geen restitutie.

Ook overblijfmedewerker worden? TSO Flexikids is regelmatig op zoek naar nieuwe (reserve)medewerkers. Heeft u interesse? Mail dan naar info@flexikids.nl

Het inschrijven van uw kind(eren) voor de TSO en/of BSO kan via www.flexikids.nl

Wilt u uw kind inschrijven of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met:

Kinderdagverblijf Flexikids
Telefoon: (036) 535 09 42
Website: www.flexikids.nl