Overblijf en BSO

BSO (Buitenschoolse opvang)

Kinderdagverblijf /BSO Flexikids heeft zich in 2003 gevestigd aan de Walmolenstraat 17-19 in de Molenbuurt, Almere-Buiten. Sinds 2007 verzorgen wij op verzoek van de Albatros met heel veel plezier de buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van deze school.  

BSO Flexikids Albatros beschikt over een eigen lokaal naast de groepen 1/2 en heeft plek voor 22 kinderen per dag. Op deze groep werken 2 vaste gediplomeerde pedagogisch medewerkers, juf Sabrine en juf Naazma.

Flexikids is 52 weken per jaar geopend (m.u.v. de erkende feestdagen en de vrijdag na Hemelvaart) van 07:00 - 19:00 uur. Onze enthousiaste pedagogisch medewerkers maken van elke dag een feestje. Tijdens de vakanties worden actieve en creatieve programma’s gemaakt waarbij de kinderen regelmatig uitstapjes maken naar bijv. een dierentuin, bos, pretpark, workshop of de Kemphaan. Voor deze uitstapjes vragen wij geen eigen bijdrage.

Wij bieden diverse BSO-contracten (vóór- en/of naschoolse opvang) aan zodat er altijd wel één tussen zit die past bij uw werksituatie.
Kijk voor meer BSO informatie op onze website www.flexikids.nl

Indien u vragen heeft of een overzicht (of offerte) wenst te ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar info@flexikids.nl.

Wilt u uw kind inschrijven voor de BSO, dan kan dat hier: https://www.flexikids.nl/inschrijven/inschrijfformulier-bsoalbatros

In schooljaar 2024-2025 is het niet mogelijk voor leerlingen van groep 8 om gebruik te maken van de TSO. In een enkel geval kan er een uitzondering gemaakt worden. U kunt hiervoor contact opnemen met Flexikids.

 

 

Wanneer u gebruik maakt van onze BSO  is het overblijven op de vaste opvangdagen bij de BSO geheel gratis! Dit geldt niet bij afname van alleen voorschoolse opvang.

TSO (overblijven)

Sinds oktober 2017 verzorgen wij naast de BSO ook het overblijven voor de Albatros. Graag informeren wij u over enkele TSO-zaken zoals de tariefkeuze voor het overblijven, regels van- en afspraken met school, TSO-regels en afspraken voor overblijfmedewerkers, kinderen en ouders.

Samenwerking met school

Flexikids regelt en organiseert alle zaken betreffende de TSO. De directies van school en Flexikids voeren regelmatig overleg zodat er continu gewerkt kan worden aan een goede samenwerking waarbij er gezamenlijk gekeken wordt naar bijvoorbeeld het oplossen van eventuele knelpunten, het inbrengen van nieuwe ideeën en het aantrekken van nieuwe overblijfmedewerkers.

 

Gebruik maken van de TSO, tarieven en betaalwijze

Vaste opvang: Wij bieden opvang aan op vaste dagen van de week. U ontvangt 12 keer per jaar voorafgaande aan de maand erop een factuur. Wij rekenen slechts 38 weken per schooljaar (dit is exclusief de schoolvakanties en alle studiedagen). Bij deze vorm van opvang betaalt u €3,00 per keer. De dagen kunt u bij uw registratie aangeven. 

Strippenkaart: Wanneer u onregelmatig en/of op wisselende dagen opvang nodig heeft, kunt u een strippenkaart kopen voor 10 of 20 keer. Een strip kost €3,75 per keer dus u koopt een strippenkaart voor €37,50 of €75,00. Uw kind krijgt een briefje mee wanneer de strippenkaart bijna vol is zodat u op tijd een nieuwe kunt kopen.  Uw zoon/dochter moet wel eerst te zijn geregistreerd via het inschrijfformulier TSO de Albatros via de website van Flexikids. De verwerking van de registratie kan 2 dagen duren dus zorg ervoor dat u dat op tijd doet om gebruik van deze optie te kunnen maken.

Losse strip (incidenteel): Wanneer u echt een heel enkele keer gebruik wilt maken van de opvang dan kunt u een losse strip kopen. Deze kost €5,00. Uw zoon/dochter moet wel eerst geregistreerd te zijn via het inschrijfformulier TSO de Albatros via de website van Flexikids. De verwerking van de registratie kan 2 dagen duren dus zorg ervoor dat u dat op tijd doet om gebruik van deze optie te kunnen maken. 

Betalingen van strippenkaarten en losse strippen kunnen uiterlijk op de dag van de opvang van maandag t/m vrijdag van 8.30-8.45 uur per pin worden voldaan bij Miranda Schipperijn. Contante betalingen en/of betalingen per bankoverschrijving zijn niet mogelijk.

Voor onze BSO Flexikids klanten is de TSO op de dagen van de vaste naschoolse opvang geheel gratis! Dit geldt niet bij afname van alleen voorschoolse opvang.

N.B.: Voor álle bovengenoemde opties geldt dat u uw kind eerst dient in te schrijven via https://www.flexikids.nl/inschrijven/inschrijfformulier-tussenschoolseopvang

Flexikids heeft 2 werkdagen nodig om uw inschrijving te verwerken. Hierna kunnen wij uw kind opvangen.

Alleen bij afname van vaste dagen hebben wij uw bankrekeningnummer nodig. Belangrijke informatie over medicatie en/of allergieën kunt u vermelden op het inschrijfformulier.

 

Hoe kan ik doorgeven dat mijn kind een dagje wel/niet overblijft?

De kinderen met vaste opvang staan bij ons al genoteerd op een groepslijst. U hoeft uw kind niet dagelijks aan te melden. U geeft alleen aan ons door wanneer uw kind níet komt. Heeft u een strip(penkaart) dan dient u uw kind altijd voor betreffende dag aan te melden via Social Schools. U kunt uw kind aan- of afmelden door via Social Schools een bericht te sturen naar de TSO (overblijf).  Aan- en afmelden op dezelfde dag kan tot uiterlijk 10 uur.

Het komt regelmatig voor dat kinderen niet worden aan- of afgemeld. Dit kan erg verwarrend zijn, m.n. voor de coördinator. U kunt ons helpen door dit te voorkomen.

Indien een kind op de overblijflijst staat maar ontbreekt tijdens het overblijven dan zullen wij allereerst navraag doen bij de leerkracht. Mocht deze ook niet weten waar het  kind is dan zal de coördinator zo snel mogelijk telefonisch contact met de betreffende ouders opnemen om na te gaan waar het kind is.

Kinderen mogen uitsluitend met een vriendje of vriendinnetje mee naar huis wanneer het door u is afgemeld via Social Schools. Mocht uw kind niet of te laat zijn afgemeld dan houden wij uw kind op school.

 

Eten en drinken

Bij voorkeur geeft u uw kind 2 broodtrommeltjes en 2 keer drinken mee. Eén set voor de ochtendpauze en één voor de lunch. U voorkomt hiermee dat uw kind om 10:00 uur alles in één keer op eet/drinkt. Geef eten mee dat uw kind lekker vindt.

Zowel school als Flexikids zien graag dat u uw kind een gezonde lunch mee geeft. Als extraatje kunt u natuurlijk altijd iets gezonds meegeven zoals een paar stukjes fruit, rauwkost, kaas of worst. Snoep, koek, chips en ongezonde snacks zien wij liever niet in het lunchpakket.

Onze regel is dat een kind tenminste 1 broodje eet en een halve beker leegdrinkt. Wat overblijft gaat mee naar huis zodat u kunt zien wat uw kind gegeten of gedronken heeft. Mochten wij bijzonderheden opmerken dan geven wij u een briefje mee in het broodtrommeltje.

 

Wat doet mijn kind na de lunch?

De directie van school ziet graag dat alle kinderen voor- of na de
lunch buiten gaan spelen. Alleen bij fikse regen, guur of erg
koud weer mogen de kinderen van de midden- en bovenbouw kiezen tussen buiten spelen of binnen spelen. De onderbouw gaat gezamenlijk naar buiten of blijven gezamenlijk binnen. De onderbouw speelt op het kleuterplein en gebruikt het buitenspeelgoed van school. Bij binnenspel gebruiken wij het kleutermateriaal.

De midden- en bovenbouw spelen op het grote plein. De bovenbouw start met buitenspelen en de middenbouw met de lunch. Na ca. een half uur wisselen zij elkaar af. Bij slecht weer of wanneer er nog tijd over is mogen zij in de middenruimte vrij kleuren, knutselen, een dansje of een spelletje doen. Omdat het momenteel erg druk is in de bovenbouw mag een deel bij toerbuurt een film kijken in één van de bovenbouw lokalen.

 

Einde middagpauze

Om 13:00 uur luiden wij de bel. Dit is het teken dat de kinderen zich moeten verzamelen bij de ingang. De kinderen worden geteld en gaan naar binnen. Vervolgens worden de toegangsdeuren gesloten. Dit is het moment waarop de kinderen (en ouders) die niet overblijven de pleinen mogen betreden. Dit geeft de overblijfmoeders de kans te controleren of echt alle overblijvers verzameld zijn, hen naar de klas te brengen en over te dragen aan de leerkracht. Bijzonderheden worden overgebracht aan de leerkracht. De school opent vanaf ca. 13:05 uur de toegangsdeuren. 

 

Straf tijdens het overblijven

Het overblijfteam doet er alles aan om de middagpauze in goede banen te leiden maar soms gebeurt er iets waardoor kinderen ruzie krijgen. De overblijfmoeders zullen hun best doen het probleem tussen de kinderen op te lossen. Soms is het nodig  een kind een time-out te geven om het even tot rust te laten komen. Wij zetten het dan op een rustige plek even apart.

Een enkele keer is het best lastig om een ruzie te sussen. In dat geval zullen de overblijfmoeders met de kinderen naar de coördinator gaan. Deze neemt het gesprek over en zal het probleem samen met de kinderen oplossen. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan zal de coördinator de betreffende leerkracht(en) op de hoogte stellen zodat zij het probleem verder kunnen oppakken.

Wanneer er sprake is van aanzienlijk of herhaaldelijk ongewenst gedrag dan kan de coördinator na overleg met zowel de directie van school als Flexikids overgaan tot onderstaand “Protocol grensoverschrijdend gedrag tijdens het overblijven”, zie: https://www.flexikids.nl/files/Protocol%20TSO.pdf

Tijdens het overblijven is het gebruik van mobiele telefoons, skateboards, skeelers e.d. niet toegestaan. TSO Flexikids stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van of beschadiging aan meegenomen spullen en kleding.

 

Inschrijven, wijzigen of opzeggen TSO

Het inschrijven van uw kind(eren) voor de TSO kan via 
https://www.flexikids.nl/inschrijven/inschrijfformulier-tussenschoolseopvang

 

Een wijziging of opzegging kunt u per mail doorgeven via info@flexikids.nl.

U kunt dagelijks opzeggen, er geldt geen opzegtermijn. Op ongebruikte strippen geldt helaas geen restitutie.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

 

Flexikids   

Telefoon: (036) 535 09 42
Website: www.flexikids.nl
info@flexikids.nl

 

Met vriendelijke groet,

Sonya van der Horst

Sandra Biermann – van der Horst

Directie Flexikids

       
 

Ook overblijfmedewerker worden? TSO Flexikids is regelmatig op zoek naar nieuwe (reserve)medewerkers. Heeft u interesse? Mail dan naar info@flexikids.nl

 

 
   

Thema school: Logisch denken

 

 

 

 

 

Overige partners:

Happy Kids Almere  https://happykidsalmere.nl/   Kindercentrum Blos (voorheen Ikky) Kinderopvang Almere | BLOS: elke dag avontuur