Aspirant Opleidingsschool

Aspirant Opleidingsschool

Een aantal scholen van de Almeerse Scholen Groep heeft het keurmerk Opleidingsschool Flevoland gekregen. De Albatros wil, net als in het verleden, graag opleidingsschool zijn. Om aan dit keurmerk te voldoen moet je als school aan een aantal strenge eisen voldoen. We zijn goed op weg en aankomend schooljaar zullen we aspirant opleidingsschool zijn met als streven om in schooljaar 24-25 het keurmerk te verkrijgen.

In een Opleidingsschool staat ‘samen opleiden’ centraal: Pabo Almere en de basisschool nemen samen verantwoordelijkheid voor de opleiding van de student. In die opleiding wordt een grote plek ingeruimd voor ‘de praktijk’, dát is immers bij uitstek de plek waar je het complexe beroep van leerkracht kunt leren. Verschil met de traditionele wijze van stage lopen is dat studenten niet alleen voor hun groep staan, maar daarnaast actief participeren in de schoolontwikkeling. Daardoor zijn zij sterker verbonden met hun basisschool. Studenten die stage lopen op de keurmerkscholen zijn onderdeel van het team, zo veel mogelijk volwaardig collega en juf of meester van de kinderen. Natuurlijk blijft de eigen leerkracht verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor directie, collega’s en voor u als ouders.

De studenten worden ‘on the job’ begeleid door mentoren én door coaches van de basisschool. Als begeleiders worden de coaches op hun beurt getraind en (bij)geschoold door coaches en vakdocenten van Pabo Almere. De begeleiding door coaches vanuit de basisschool is eveneens een wijziging ten opzichte van de traditionele stagesituatie. Doordat de school zelf de begeleiding van de studenten op zich neemt, komt de begeleidingstijd van de pabo-docenten vrij. Díe tijd wordt gebruikt door Pabo Almere om de basisschool vakinhoudelijk te ondersteunen en te begeleiden.

Bijkomend voordeel voor de opleidingsscholen is dat ze door hun intensieve samenwerking met studenten een goed beeld kunnen krijgen van hun capaciteiten en dat kan van belang zijn in verband met de werving van goede toekomstige leerkrachten voor ASG.

Studenten die stage lopen op de keurmerkscholen vervullen hun opdrachten voor Pabo Almere zo veel mogelijk ‘in dienst van’ de school waar zij stage lopen: dat levert nieuwe kennis en ervaringen op, en soms mooie educatieve producten voor de school. Daarnaast ontvangen wij het hele schooljaar studenten van het MBO en maatschappelijke stages vanuit het VO.