Ieder kind in beeld

Ieder kind in beeld

Ieder kind mag er zijn. Ieder kind is anders. Het is daarom belangrijk de kinderen nauwkeurig te volgen in hun ontwikkeling gedurende de schoolloopbaan. Goed naar de kinderen kijken en luisteren is daarbij van groot belang. Daarnaast nemen we ook met regelmaat toetsen af om te kijken waar het goed gaat of minder goed. Meten is immers weten. Als bekend is hoe het gaat, dan kan het onderwijs daarop worden aangepast. Ieder kind heeft recht op de zorg die bij hem/haar past.