Ouders & School

Ouders & school

Relatie ouders-school

Wij vinden het belangrijk om goed in gesprek te blijven met de ouders/verzorgers. De ontwikkeling van uw kind is immers onze gezamenlijke zorg! Natuurlijk zijn er de formele gesprekken over de rapporten. Maar zeker zo belangrijk zijn de tussentijdse contacten tussen leerkracht en ouders. Zijn er eerder zorgen dan worden die ook zo snel mogelijk besproken. Kinderen moeten weten dat ze gesteund worden door hun ouders en door hun leerkracht. Daarom is het ook fijn dat er ouders zijn die ons helpen in de school. Hulpouders die met de kinderen lezen,computeren, technieklesjes verzorgen, uitstapjes maken enzovoort. Via de nieuwsbrief laten we u weten waarbij we uw hulp kunnen gebruiken.

Klassenouders

Iedere groep heeft 1 of meer klassenouders. Deze helpen de leerkracht met de voorbereiding van diverse activiteiten en proberen andere ouders te mobiliseren bij excursies of andere activiteiten.

Enkele voorbeelden van activiteiten waar de klassenouders zich met het team voor inzetten:

  • Het Kerstfeest (met o.a. een kerstdiner)
  • Het Sinterklaasfeest
  • Het voorleesontbijt en de nationale voorleesdagen, grote Rekendag
  • Schoolreizen en uitstapjes
  • Sportdag