Doelstelling

Doelstelling

Wat is de missie van de Albatros

Het is fijn als je elkaar gemakkelijk en snel kunt begrijpen. Daarom hebben we op de Albatros gekozen voor 7 gewoontes om op een prettige manier met elkaar om te gaan en te werken. Deze gewoontes horen bij het gedachtegoed van Covey en zijn uitgewerkt in de schoolaanpak "The Leader in Me". Deze aanpak draagt bij aan de ontwikkeling van leiderschap en stelt een ieder in staat om leiding aan zijn eigen leven te geven. Vanuit deze aanpak begint elke ontwikkeling bij jezelf. Dat geldt uiteraard voor ons team en voor de leerling. Als je goed weet wat je wilt en elkaar begrijpt, is het prettig samenwerken. Het is belangrijk dat het zelfvertrouwen groeit waardoor een kind de vleugels durft uit te slaan. Pas dan zal iedereen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ieder op zijn eigen wijze. Dat vinden we erg belangrijk.

Onze visie hebben we vertaald naar een belofte aan de leerling: Op de Albatros leer ik om vertrouwen in mezelf en de ander te hebben, waardoor ik de stappen durf te zetten om mezelf te ontwikkelen. Door naar elkaar te luisteren, leer ik om respect te hebben voor een ander en kan ik samenwerken om het doel te bereiken. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen gedrag en ontwikkeling.

Poster-Schoolplan2023-2027 (8).pdf