Doelstelling

Doelstelling

Doordat we de kinderen goed volgen in hun ontwikkeling weten we waar kinderen staan en wat hun mogelijkheden zijn. Realistische verwachtingen en doelstellingen zullen altijd onderwerp van gesprek moeten zijn tussen school, ouders en leerlingen. Dat zal maken dat kinderen werkelijk ‘durven’ te gaan vliegen om te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. De Albatros is een openbare basisschool en dat stralen we uit. Er is respect voor de ander, ongeacht geloof, ras of cultuur. De samensmelting van die verschillende achtergronden versterkt ons onderwijs en leert ons meer begrip en respect voor elkaar te hebben.

Leren staat centraal binnen De Albatros en we willen de individuele mogelijkheden van kinderen optimaal benutten.
Aan het eind van de basisschool gaat elk kind naar de vervolgschool die bij hem past. Wij hebben goede toetsen om het niveau van het kind te bepalen. Heeft uw kind bijvoorbeeld de mogelijkheid om een HAVO opleiding te volgen? Dan zorgen wij ervoor dat uw kind daar komt.

Kinderen ontdekken dat ze vaak nog verder kunnen komen dan ze ooit hadden verwacht. Dat geeft een zelfvertrouwen dat aan de basis staat van belangrijke stappen die de kinderen in hun latere leven nog gaan nemen.