Veiligheid & structuur

Veiligheid en structuur

Kinderen dienen zich in de eerste plaats prettig te voelen op school. Zin hebben om naar school te gaan is nummer een. Daarom is het ook zo belangrijk dat kinderen weten dat ze er mogen zijn. Dat gevoel moet zich uiten in de goede sfeer die op
onze school heerst. Onderwijzend personeel neemt de kinderen serieus en doet zijn/haar best ieder kind afzonderlijk te begrijpen. Dat is ook wat van de kinderen onderling wordt verwacht. Vanuit het begrip voor elkaar en het onderlinge respect ontstaat een prettige leeromgeving.

De Albatros gebruikt de methode The Leader in Me om met elkaar aan een prettige leeromgeving te werken. Daarnaast werken wij met Leerling in Beeld leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. 

Ook zijn duidelijke regels en afspraken opgesteld met elkaar. Die worden niet alleen vóór kinderen maar ook mét kinderen opgesteld. Duidelijke regels en afspraken maken het gemakkelijker om prettig met elkaar te werken, te leren, te leven…

Tevens zijn er twee vertrouwenspersonen aanwezig mocht een leerling eventuele zaken niet met hun eigen leerkracht willen bespreken.

Zie ook het "pestprotocol" onder het kopje downloads (kopje Ouder en school).