Veiligheid & structuur

Veiligheid en structuur

Kinderen dienen zich in de eerste plaats prettig te voelen op school. Zin hebben om naar school te gaan is nummer een.Daarom is het ook zo belangrijk dat kinderen weten dat ze er mogen zijn. Dat gevoel moet zich uiten in de goede sfeer die op
onze school heerst. Onderwijzend personeel neemt de kinderen serieus en doet zijn/haar best ieder kind afzonderlijk te begrijpen.Dat is ook wat van de kinderen onderling wordt verwacht. Vanuit het begrip voor elkaar en het onderlinge respect ontstaat een prettige leeromgeving.

De Albatros gebruikt de methode “Leefstijl” om met elkaar aan een prettige leeromgeving te werken. Daarnaast werken wij met SCOL,een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. Op de website www.scol.nl worden door de leerlingen, leerkrachten en ouders daarvoor iederjaar vragenlijsten ingevuld.

Ook zijn duidelijke regels en afspraken opgesteld met elkaar. Die worden niet alleen vóór kinderen maar ook mét kinderen opgesteld. Duidelijke regels en afspraken maken het gemakkelijker om prettig met elkaar te werken, te leren, te leven…

Zie ook het "pestprotocol" onder het kopje downloads (kopje Ouder en school).