Talenten

Talenten

Ieder kind heeft zijn/haar talenten. De Albatros daagt de kinderen uit om te ontdekken welke mogelijkheden ze hebben. De Albatros biedt daarom een uitdagende leeromgeving waarbinnen kinderen veelvuldig positieve respons krijgen van de leerkrachten.
Het is belangrijk dat het zelfvertrouwen groeit waardoor een kind de vleugels durft uit te slaan. Pas dan zal het lukken ‘er uit te halen wat er in zit’. Dat vinden we erg belangrijk.

We beschikken over een wereldoriëntatie methode Faqta Talent waar kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben met thema's op onderzoek uit kunnen gaan.

Gevleugelde podiumkunsten

Iedere groep mag eens in het jaar zijn/haar talenten laten zien als groep, in kleine groepjes of individuele leerlingen door middel van dans, muziek, toneelstukje etc. De ouders/verzorgers van de groep, die aan de beurt is, zijn van harte welkom daarbij aanwezig te zijn van 14.30 tot +/- 15.00 uur of op woensdag van 11.15-11.45 uur. U krijgt hier vooraf per Social Schools nog een uitnodiging voor van de leerkracht met de exacte aanvangstijd. Wilt u achterin de zaal plaatsnemen zodat de kinderen die komen kijken ook een goed zicht hebben.

Muziekmenu

Ieder jaar krijgen de leerlingen 4 professionele muziekworkshops van externe muziekdocenten. De domeinen: luisteren/techniek, zingen, bewegen en maken/spelen. Voor de groepen 1/2 zijn dit bijvoorbeeld o.a. workshops Lol met muziek, instrumentenavontuur, voor de groepen 4: Ben je betoeterd, Op avontuur met je stem, Booming business en voor de groepen 8: ringtone componeren, bodypercussie, beatbox en rap. 

Misschien ontdekken kinderen hun muzikale talenten via deze workshops.

Sportief

Als gezonde school besteden we veel aandacht aan sport. We gymmen twee keer per week onder leiding van onze vakleerkracht beweging. We stimuleren gezond gedrag door mee te doen aan diverse sportieve activiteiten. Denk aan de avondvierdaagse, schoolvoetbal en sportdagen. Zo zorgen we ervoor dat kinderen kennismaken met allerlei sporten, plezier maken én lekker gezond bezig zijn.