Talenten

Talenten

Ieder kind heeft zijn/haar talenten. De Albatros daagt de kinderen uit om te ontdekken welke mogelijkheden ze hebben. De Albatros biedt daarom een uitdagende leeromgeving waarbinnen kinderen veelvuldig positieve respons krijgen van de leerkrachten.
Het is belangrijk dat het zelfvertrouwen groeit waardoor een kind de vleugels durft uit te slaan. Pas dan zal het lukken ‘er uit te halen wat er in zit’. Dat vinden we erg belangrijk.

Om talenten te ontwikkelen werken we vanuit het gedachtegoed van de MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE.

Meer weten over MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE? Lees de achtergrondinformatie onder het kopje Downloads.

 Kennisnest 

Ook beschikken we over een Kennisnest waar kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben, uit verschillende groepen, enkele uren per week extra leerstof op een andere manier krijgen aangeboden.

Gevleugelde podiumkunsten

Iedere groep mag eens in het jaar zijn/haar talenten laten zien als groep, in kleine groepjes of individueele leerlingen door middel van dans, muziek, toneelstukje etc. De ouders/verzorgers van de groep, die aan de beurt is, zijn van harte welkom daarbij aanwezig te zijn van 14.30 tot +/- 15.00 uur. U krijgt hier vooraf per SchouderCom nog een uitnodiging voor van de leerkracht met de exacte aanvangstijd. Wilt u achterin de zaal plaatsnemen zodat de kinderen die komen kijken ook een goed zicht hebben.