Vakgebieden

Vakgebieden

Vakgebieden 

Lezen, taal en rekenen staan centraal. Ze vormen de basis voor alle overige vakgebieden. De Albatros heeft daarom voor kwalitatief hoogwaardige methodes gekozen die aansluiten bij onze visie op het onderwijs. Meer themagericht wordt gewerkt aan wereldoriënterende en creatieve vakgebieden. Op deze manier kunnen we dichter bij de belevingswereld van uw kind komen. Samen werken rond een thema maakt dat kinderen met plezier leren. Daarnaast investeren wij in cultuur en expressie. Zo krijgen kinderen jaarlijks de kans om hun talenten te tonen tijdens de "gevleugelde podiumkunsten" en zijn wij aangesloten bij Collage, het centrum voor cultuuronderwijs Almere. Kinderen blijven op deze manier optimaal gemotiveerd! 

Soms gaan de kinderen op excursie naar een activiteit van Stad & Natuur voor natuuronderwijs of brengen ze met de klas een bezoek aan het museum.

Computers

Computerprogramma's bieden veel mogelijkheden om kinderen op hun eigen niveau verder te helpen. Na een korte instructie kunnen ze vaak zelfstandig aan de slag. Soms onder begeleiding van ouders. De programma's sluiten naadloos aan bij de boeken waar ze uit werken. Leuk en leerzaam. Zelf informatie opzoeken bij het thema waaraan wordt gewerkt, een mooi verhaal uitwerken, een mail sturen, een filmpje bekijken over de ijsbeer... Het zijn zomaar enkele voorbeelden. Computers verlevendigen en versterken ons onderwijs. Op de Albatros maken we gebruik van digitale schoolborden. De lessen worden met behulp van het digitale schoolbord aantrekkelijker en uitdagender gemaakt.

Muziekmenu

Ook dit  jaar krijgen alle leerlingen op hun eigen niveau verschillende workshops op het gebied van Muziek: zingen, luisteren/techniek, bewegen, maken en spelen. Leerlingen uit groep 1/2 krijgen bv. o.a. Lol met geluid, groep 3 Brazilliaanse Beats uit de prullenbak, groep 4 Op avontuur met je stem, groep 6 Bodypercussie, groep 7 Ringtone componeren en groep 8 Beatbox en rap. In de kalender treft u alle workshops aan.