Schoolgids

 
   

Schoolgids 2020/2021

 • Degelijk onderwijs
 • Ruimte voor talenten
 • Samen leren
 • En prettig samen leven

 

Inhoudsopgave

Het team van “De Albatros”. 4

De Albatros: waar komt die naam vandaan?. 5

Het gebouw. 5

De onderwijskundige identiteit: De Albatros is een school met een missie en een visie. 5

De schooltijden. 7

Vakanties en vrije dagen. 8

Ingangen. 8

Plein. 8

Afwezigheid kinderen. 8

Leerplicht en verlof 8

Passend onderwijs: zorgplicht voor scholen. 9

Waarden en normen, sfeer in de school 10

De ontwikkeling van ons onderwijs: terugkijken en vooruitblikken! 11

De Medezeggenschapsraad (ofwel de MR) 12

De Klassenouders en hulpouders. 12

Ouderbijdrage en kosten voor de schoolreis. 13

Verslag, rapporten en overige contacten met de onderwijsgevenden. 13

Tussentijdse overstap naar een andere basisschool 13

Onderwijskundig rapport 14

Tussenschoolse opvang “Flexikids” 14

Buitenschoolse opvang in ons gebouw door “Flexikids” 14

Zorgstructuur binnen de school 14

Keurmerk Opleidingsschool 15

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs. 16

Cito scores. 16

Afwezigheid personeel / Noodrooster 17

Gymlessen. 17

Met de fiets of met de auto naar school 18

Verjaardagen. 18

Eten en drinken in de pauze. 18

Jeugdgezondheidszorg (schoolarts) 19

Informatie preventieve logopedie GGD Flevoland Almere. 19

Luizencontrole. 19

Beeldmateriaal (foto’s en films) op de Albatros. 19

Mobiele telefoons en andere apparaten. 19

Pesten: Protocol om pesten te voorkomen en tegen te gaan. 20

Schorsing en verwijdering van leerlingen. 20

Klachtenprocedure. 21

Ongewenste omgangsvormen. 21

Belangrijke adressen en contactgegevens. 22

 

Beste ouders/verzorgers

 

Met deze schoolgids willen wij u zo goed mogelijk  informeren over alles wat  “de Albatros” aangaat.

Daarnaast informeren wij u op de volgende wijze:

 

- Wekelijks verschijnt er een nieuwsbrief. De nieuwsbrief is direct te lezen via SchouderCom en op onze website.

 

- Onze website : www.basisschooldealbatros.nl

Op onze website kunt u de laatste nieuwtjes lezen en foto’s bekijken van activiteiten. Om foto’s te bekijken moet u beschikken over een wachtwoord. U kunt een wachtwoord aanvragen bij de administratie.

Daarnaast kunt u op de website veel achtergrondinformatie vinden over ons onderwijs.

 

-De Albatros werkt met SchouderCom. Een online systeem waarmee u alle informatie betreffende de school en uw kind snel en eenvoudig op uw smartphone of via e-mail ontvangt. Op deze manier zijn wij in staat om u nog sneller, beter en completer te informeren. Hierbij kan worden gedacht aan informatie over schoolreisjes, thema's die in de klas worden behandeld, inschrijflijsten voor de schoolfotograaf of oudergesprekken of calamiteiten. Ook kunt u uw kind via SchouderCom afmelden voor school, wegens ziekte, tandartsbezoek, etc.. Verlofaanvragen dienen aangevraagd te worden via de administratie. Daarnaast vinden wij het als school belangrijk om met de tijd mee te gaan en daar is het investeren in nieuwe, digitale media een onderdeel van.

 

 

Luc de Boer                                             

Directeur                                                    

 

 

 

Openbare basisschool   “de Albatros”

Edelhertweg 85

1338 EB Almere

tel.nr. 036 532 89 71

e-mail: administratie@albatros.asg.nl

 

directeur :

e-mail: directie@albatros.asg.nl

 

 

 

Het team van “De Albatros”

 

Het team van de Albatros bestaat uit 29 personeelsleden. Zij ondersteunen of geven les aan 14 groepen. De werkzaamheden zijn dit schooljaar als volgt verdeeld:

 

1-2A

Femke ma-di-wo / Diana do-vr

1-2B

Mariëlle ma-di / Karin wo-do-vr

1-2C

Ellen

3A

Monique K ma-di-wo / Tanja do-vr

3B

Sylvia ma-di-vr/ Matthias wo-do

4A

Irma ma-di-wo / Monique do-vr

4B

Desiree ma/ Marjo di-wo-do-vr

5

Simone

5/6

Carolina ma-di-wo/Soraya do-vr

6

Irene

7A

Patricia ma-di/Adri wo-do-vr

7B

Sylvia W ma-di-wo/Birgit do-vr

8A

Isabel

8B

Esther ma-di-do-vr /Desiree wo

 

Overig personeel

 

Functie

Naam

Directeur

 

Luc de Boer (ma/di/wo/do)

Intern begeleider (groepen 1 t/m 5)

Intern begeleider

(groepen 6 t/m 8)

Alma Smand (di/wo/do/)

 

Caroline Bink (wo/do)

Interne Coördinator Opleidingsschool

Soraya Eevenaar (wo)

 

I.C.T. coördinator

Tanja Tooms (wo)

Birgit Kornet (wo)

 

Onderwijsassistenten

Karin Fokkens (ma/di)

Claudia Waldram (ma/di/do/vr)

Desiree van Leeuwen (di)

Corine Jongerden (di/do)

Vakleerkracht gym

 

Patricia Benjamins (wo/vr)

Milo Mettau (di)

Adm/Cultuurcoördinator

 

Miranda Schipperijn

(ma/di/wo/do/vr tot 15.30

wo-12.00)

 

De Albatros: waar komt die naam vandaan?

Albatrossen (Diomedeidae) zijn een familie die bestaat uit 23 soorten grote zeevogels. Ze hebben lange vleugels. Met vrijwel onbeweeglijke vleugels scheren ze over de golven en vangen ze vis. De Albatrossen komen op bijna alle wereldzeeën voor. Te land zijn zij vrij onbeholpen, zij komen daar alleen om te nestelen, veelal op afgelegen eilanden. Het voedsel van de Albatros bestaat  uit vissen, inktvissen en kwallen.

 

Albatrossen hebben lange vleugels in verhouding tot hun lichaamsgrootte. Hun wervels en bovenste vleugelbeenderen zijn hol maar sterk. Deze beenderen worden eigenlijk verstevigd door schotjes om het gewicht terug te brengen en glijvluchten te vergemakkelijken. Albatrossen leggen enorme afstanden af.

 

Het gebouw

Het gebouw van de Albatros doet zijn naam eer aan. Als we het gebouw vanuit vogelvlucht bekijken is immers duidelijk dat er zich twee enorme vleugels uitstrekken vanuit het hart van de school. In de beide vleugels bevinden zich de lokalen inclusief ruime hallen waar de kinderen zelfstandig kunnen werken.

In het hart van de school is een grote multifunctionele ruimte, het Zeemeeuwplein. Er is o.a. een prachtig podium en dankzij de fraaie gordijnen is er de uitstraling van een echt theater. De gymzalen bevinden zich een verdieping hoger binnen ons gebouw. Aan de achterkant  en zijkant van de school hebben we een fraai speelplein voorzien van diverse speeltoestellen.

Al met al een prachtige ruimte voor de leerlingen om letterlijk en figuurlijk te kunnen groeien. Het belangrijkste is dat we een sfeer creëren waarin kinderen de vleugels kunnen uitslaan om de wereld te ontdekken.

 

De onderwijskundige identiteit: De Albatros is een school met een missie en een visie

Als team hebben we getracht kernachtig uit te drukken waar we voor staan. Dit heeft geleid tot het volgende motto voor de school:

 

“Je vleugels uitslaan en de wereld ontdekken”

 

Hieruit mag blijken dat we er veel belang aan hechten dat kinderen zich in de eerste plaats geaccepteerd voelen binnen de school. Je moet je veilig voelen binnen de school. Pas als aan die voorwaarde is voldaan kun je je ook werkelijk op alle gebieden ontwikkelen. Het gaat daarbij echter niet alleen om het lerende aspect, maar zeker ook om de sociale en emotionele ontwikkeling. Ook het creatieve aspect heeft daar naar onze overtuiging een belangrijke plaats in. Ieder kind heeft zo zijn talenten. Aan ons de taak om die talenten tot bloei te brengen.

 

De Albatros is een school met een goed pedagogisch klimaat. Ieder kind mag er zijn en moet voelen dat het serieus wordt genomen. Dat betekent dat we veel aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Ieder kind heeft zijn/haar talenten. Wij dagen de kinderen uit om te ontdekken welke mogelijkheden ze hebben. We bieden daarom een uitdagende leeromgeving waarbinnen kinderen veelvuldig positieve respons krijgen van de leerkrachten. We vinden het belangrijk dat het zelfvertrouwen groeit, waardoor een kind de vleugels durft uit te slaan. Pas dan zal het lukken ‘er uit te halen wat er in zit’.

 

The leader in me

Het is fijn als je elkaar gemakkelijk en snel kunt begrijpen. Daarom hebben we op de Albatros gekozen om te werken met de 7 gewoonten van The leader in me (Stephen Covey) om op een prettige wijze met elkaar om te gaan en te werken. Daarvoor moet je beginnen met jezelf. Als je goed weet wat je wilt, ben je ook beter in staat om goed samen te werken. 

Binnen het lesprogramma besteden we aandacht aan én verwijzen we naar de gewoonten. Zó weten we binnen de Albatros wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. De Albatros is een school waar we op een fijne en respectvolle manier met elkaar omgaan!

 

 

 

 

Visie

 

Onderwijs aan “de Albatros” is gericht op de totaalontplooiing van jonge mensen tot sociale, zelfstandige, mondige deelnemers aan een  toekomstige samenleving

 

Missie

 

“De Albatros” is als school een lerende organisatie waarbij de kerntaak is gericht op een breed onderwijskundig aanbod voor leerlingen.

 

Kenmerken die voortkomen vanuit onze missie en visie:

 

 • Relatie – Kinderen moeten opgroeien in een veilige, liefdevolle omgeving en zich door anderen gerespecteerd voelen.

 

 • Competentie – Realisering van veelvuldige succeservaringen, die samen zorg dragen voor een toenemend zelfvertrouwen. We hebben daarbij oog voor onderscheidende competenties. Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar specifieke talenten.

 

 • Autonomie – Kinderen willen/kunnen dingen zelf doen, zelf kiezen, zelf beslissingen nemen.

.

 

 

De schooltijden  

 

Maandag          8.30 - 12.00       13.15 - 15.15

Dinsdag           8.30 - 12.00      13.15 - 15.15

Woensdag        8.30 - 12.00

Donderdag       8.30 - 12.00      13.15 - 15.15

Vrijdag             8.30 - 12.00      13.15 - 15.15

                                                                                                

Toelichting schooltijden

Om een rustige overgang te krijgen van spelen naar werken, zijn voor aanvang van de lessen de deuren al open.

's Morgens kunnen de kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen en 's middags vanaf 13.05 uur via de achter- en zijingangen. De hoofdingang wordt alleen onder schooltijd gebruikt om uw kind te halen of te brengen na arts/tandarts bezoek oid of als u komt helpen in de klas.

De begin- en eindtijden zijn voor alle leerlingen gelijk.

De lunchpauze is derhalve ook voor alle leerlingen gelijk en duurt 1 uur en 15 minuten.

Er zijn goede overblijfmogelijkheden, zie daarvoor verderop in deze gids.

Tussen de middag gaan de kinderen direct naar huis of naar de overblijfruimte.

Het komt voor dat kinderen al om half één terug zijn op het schoolplein. We vragen u dringend de kinderen niet te vroeg naar school te laten gaan. Het aanwezige toezicht is alleen bedoeld voor de kinderen die overblijven.

Omdat er kinderen klassendienst hebben, of ze even nog wat af moeten maken, of dat een leerkracht het nodig vindt een kind even na te houden voor een gesprek kan het zijn dat uw kind soms iets later naar buiten komt. Dit duurt echter nooit langer dan 10 minuten.

De klassendienst moet ’s middags na schooltijd enkele taken verrichten. Welke kinderen dit betreft, is voor de gehele week bekend; U weet dan dat uw kind wat later thuiskomt.

Als om incidentele redenen een kind langer dan 10 minuten op school blijft, mag het van ons even naar huis bellen, zodat u weet waar uw kind is.

 

Vakanties en vrije dagen

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. Ook de vakanties en vrije dagen zijn voor alle kinderen hetzelfde.

Ook organiseren we jaarlijks studiedagen voor het personeel. Hoewel we veelvuldig met elkaar vergaderen na lestijd moeten we, om intensiever met bepaalde onderwerpen aan de slag te kunnen, studiedagen inplannen. Op deze zogenaamde studiedagen zijn alle leerlingen vrij.

Het overzicht van de vrije dagen kunt u achterin deze schoolgids vinden.

 

Ingangen

De leerlingen kunnen de school via diverse ingangen betreden. Deze ingangen worden ook als uitgangen gebruikt, behalve voor de groepen 1 / 2. Deze leerlingen verlaten de school via de deur van hun lokaal, zodat de leerkracht erop kan toezien dat iedere leerling door één van de ouders wordt opgehaald.

Onder lestijd kunt u alleen via de hoofdingang aan de voorkant van de school binnenkomen. U dient daar even aan te bellen. We vinden het, ook uit oogpunt van veiligheid, van belang te weten wie onze school bezoekt.

De kapstokken zijn geplaatst bij de lokalen. Om de school netjes en overzichtelijk te houden, worden de jassen en tassen aan de haken opgehangen. Wanneer de leerlingen (natte) laarzen of vuile schoenen hebben, worden deze bij binnenkomst uitgedaan en onder de kapstokken geplaatst. In dit geval nemen de leerlingen gymschoenen of andere schoenen mee om binnen te dragen.

 

Plein

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zich in de pauze op het schoolplein bevinden. In de pauze lopen er leerkrachten buiten om toezicht te houden. In verband met het grote aantal spelende leerlingen tijdens deze pauze, kunnen wij geen skeelers, skateboards, steps en soortgelijk speelgoed toelaten. Dit om ongelukken te voorkomen! Ook na schooltijd mag er op het schoolplein worden gespeeld. Dan is het natuurlijk belangrijk om het plein (en de muren van de school) netjes te houden. Wij verzoeken u uw kind(eren) hierop  te wijzen. Tussen de middag maken de overblijfleerlingen gebruik van het plein. Wilt u daarom uw kind niet vóór 13.00 uur naar school sturen. De overblijfkrachten verliezen anders het overzicht.

 

Afwezigheid kinderen 

Als uw kind niet op school kan komen wegens ziekte of een andere dringende reden, dient u dit tussen 08.00 en 08.30 uur aan de school te melden. U kunt dit telefonisch doen, maar wij hebben liever dat u de melding via SchouderCom stuurt, deze komt dan direct in de mailbox van de juf en bij de administratie terecht.

Wij willen graag weten waarom een kind niet aanwezig is (in verband met eventueel besmettelijke ziekten). Als een kind zonder afmelding afwezig is bellen we op om navraag te doen. Laat de school niet in onzekerheid en bespaar ons werk en zorgen door tijdig af te melden.

 

Leerplicht en verlof

Gelukkig leven we in een land waar kinderen recht hebben op onderwijs en waar het onderwijs ook wordt geboden. Dit geldt helaas niet voor alle kinderen op de wereld…

Behalve een recht is er in Nederland ook een plicht aan verbonden: de zogenaamde Leerplicht.

De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. Vanaf dat moment heeft u zich als ouders/verzorgers te houden aan de regels en richtlijnen die zijn opgesteld. En natuurlijk dienen wij ons daar als directie aan te houden. In dit schrijven willen we een aantal zaken aan de orde stellen.

In de eerste plaats benadrukken we dat het ook voor 4-jarige kinderen van groot belang is om dagelijks naar school te komen. Dat is goed voor de ontwikkeling van het kind omdat het op die manier geen lessen mist. U zou het dus kunnen zien als een ‘morele plicht’ om uw kind altijd naar school te laten gaan. Maar tegelijkertijd heeft u in deze periode nog wel het recht om verlof aan te vragen voor dagen buiten de vakanties.

Voor kinderen vanaf 5 jaar dient u een aanvraag voor extra en bijzonder verlof in bij de directie. Een formulier daarvoor kunt u bij de administratie ophalen. Natuurlijk zijn er omstandigheden waarbij het ‘logisch’ is dat u daarvoor toestemming krijgt (bijvoorbeeld bij het overlijden van bloed- of aanverwanten). Maar voor vakantie onder schooltijd gelden heel specifieke regels.

Slechts bij hoge uitzonderingsgevallen mag de directie daar toestemming voor verlenen. Dat is geen onwil van de directie, maar een wettelijke regeling en daarbij is het in het belang van de ontwikkeling van uw kind(eren).

De regels en richtlijnen staan beschreven in de brochure ‘Extra en bijzonder verlof’  van de Gemeente Almere. U kunt de brochure als Pdf-bestand  digitaal vinden op onze website (ga daarvoor eerst naar het kopje ‘ons onderwijs’ en klik daarna het sub kopje ‘download’ aan).

We raden u aan om de brochure door te nemen voordat u verlof gaat aanvragen. Dit voorkomt wellicht teleurstellingen. Tot slot dus nog even kort de hoofdregel t.a.v. “extra vakantie”: 

De hoofdregel is: het is niet toegestaan om op vakantie te gaan onder schooltijd, dus buiten de schoolvakanties. Almere is ingedeeld in regio noord. Uw kind is dus alleen vrij tijdens de toegewezen schoolvakanties voor regio noord.

                                            

Passend onderwijs: zorgplicht voor scholen

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingegaan. In dit stukje lichten we graag toe wat de wet passend onderwijs concreet betekent. De wet heeft o.a. gevolgen voor de inschrijving/aanmelding op een school. Ouders kunnen nog steeds hun kind aanmelden bij de school die hun voorkeur heeft. Die school heeft vervolgens de (zorg)plicht om een passende plek aan te bieden. Dat is niet altijd de school van aanmelding.

De Albatros maakt deel uit van een samenwerkingsverband. Hierin zitten alle schoolbesturen (regulier en speciaal) van scholen uit Almere-Buiten. Bij aanmelding van een leerling wordt bekeken of de Albatros een passende plek is voor een kind. Het kan zijn dat een andere school binnen of buiten het samenwerkingsverband geschikter is voor een kind. In dat geval zullen wij ouders dan ook in contact brengen met de betreffende school. Een landelijke geschillencommissie kan in geval van discussie een oordeel geven of het aanbod inderdaad passend is.

Passend onderwijs brengt veranderingen met zich mee voor zowel leraren als begeleiders. Het doel van de wet passend onderwijs is om leerlingen zo veel mogelijk een passend ondersteuningsaanbod te geven binnen het reguliere onderwijs. Het blijft overigens mogelijk om landelijk ongeveer 70.000 leerlingen in het (voortgezet)speciaal onderwijs te plaatsen. Op deze gespecialiseerde scholen zijn vooral personeelsleden in dienst die specifieke expertise hebben op het gebied van speciale leer- en gedragsproblemen. Ook zijn de groepen er aanmerkelijk kleiner zodat er meer aandacht/tijd voor de leerling is.

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Ook de Albatros heeft een dergelijk profiel. Daarin staat beschreven welke voorzieningen de Albatros in huis heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het is van belang om te weten dat de Albatros daarmee geen ‘nieuwe weg’ in is geslagen. Het betekent vooral dat we onze bestaande beleidsplannen verder uitwerken, waarbij de zorg voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben blijvend wordt aangescherpt. Het voordeel van passend onderwijs is dat de verschillende scholen binnen Almere-Buiten nu beter samenwerken om ervoor te zorgen dat de expertise op de verschillende scholen zo effectief mogelijk wordt benut.

Het schoolondersteuningsprofiel van de Albatros kunt u downloaden/lezen via onze website.

 

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Het nieuwe stelsel passend onderwijs betekent een aanscherping van deze verantwoordelijkheid.

 

In aansluiting op de aanmeldingsprocedure van de basisschool wordt bij een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte aanvullend de volgende stappen gevolgd:

 • Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school. Het is van belang dat ouders bij de aanmelding aangeven of hun zoon/dochter extra ondersteuning nodig had in het
 • De school krijgt de gelegenheid de extra ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling in kaart te brengen en beoordeelt in hoeverre de school die ondersteuning kan bieden.
 • 6 tot 10 weken na de aanmelding horen ouders van de school of hun kind is toegelaten en kan worden ingeschreven. Als de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, dan heeft de school in overleg met ouders naar een andere geschikte onderwijsplek gezocht.
 • Leerlingen met extra ondersteuning worden in het regulier onderwijs besproken in het Ondersteuningsteam. In het speciaal onderwijs worden alle leerlingen besproken in de Commissie voor de Begeleiding (CvB). Natuurlijk informeert de school u over wat daar besproken is. 
 • Leerlingen die aangemeld worden bij het speciaal (basis) onderwijs hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Sinds 1 augustus 2014 kan een TLV door de school aangevraagd worden bij passend onderwijs Almere.

 

Bij tussentijdse instroom of verhuizing naar Almere gelden dezelfde stappen.

 

 

Waarden en normen, sfeer in de school

Onze school is meer dan een verzameling leerlingen, onderwijsgevenden en ouders. Het is een leefgemeenschap waarin iedereen zijn of haar plaats heeft. Iedereen is als mens gelijk en wordt als zodanig benaderd. Onze school ademt een open sfeer uit en probeert laagdrempelig te zijn. Ouders zijn altijd welkom. Meningen en verschillende standpunten kunnen uitgewisseld worden.

De omgang met leerlingen is gebaseerd op vertrouwen en openheid. Bij ongewenst gedrag van een leerling zoeken we naar de oorzaak en bespreken het met hem/haar.

Hoewel pesten helaas altijd zal voorkomen doen we er alles aan om pestgedrag te voorkomen. Er is op de Albatros een pestprotocol en we willen dat dit wordt nageleefd. Met name de lessen van de methode “Leefstijl” sluiten hier bij aan.

In de huidige tijd is de social media niet meer weg te denken. Het vergroot de wereld waarin wij, kinderen en volwassenen, leven. Naast alle informatie die beschikbaar is via dit medium is het ook een communicatiemiddel. Pesten en agressie vinden in toenemende mate plaats  met behulp van digitale media als e-mail, chatten, WhatsApp,  e.d.. We besteden met regelmaat aandacht aan deze ‘digitale’ vorm van pesten. In het eerdergenoemde pestprotocol staan eveneens onze richtlijnen t.a.v. digitaal pesten.

We onderstrepen het belang van gezelligheid en zijn een school waar meer wordt gedaan dan leren. Gaat een kind met plezier naar school, dan is één van de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen gerealiseerd.

 

De ontwikkeling van ons onderwijs: terugkijken en vooruitblikken!

Jaarlijks stellen wij ons een aantal doelen om ons onderwijs kwalitatief op peil te houden of te brengen. In ons jaarplan, een jaarlijks door de MR goedgekeurd document, worden die doelen in een meerjarenplanning uitgezet voor de komende jaren. In het jaarplan wordt vervolgens aangegeven welke doelen in het voorafgaande jaar zijn bereikt en welke er verder worden ontwikkeld.

 

Afgelopen schooljaar hebben we weer een aantal zaken concreet uitgewerkt die we in onze missie/visie noemden. Een paar voorbeelden van recente verbeteringen:

 • In de kleutergroepen is “Inzichtelijk” ingevoerd. Inzichtelijk is een registratiesysteem om de mogelijkheden van leerlingen zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Dankzij dit verbeterde systeem kan de lesstof beter op de individuele leerling worden afgestemd.
 • In groep 3 is voor het eerst gewerkt met een nieuwe aanvankelijk leesmethode (Veilig Leren Lezen). Een groot succes want de leesresultaten zijn het afgelopen jaar aanmerkelijk verbeterd.
 • We hebben een nieuw stappenplan geïntroduceerd t.a.v. de instructies door de leerkracht op het gebied van begrijpend lezen. Hierdoor zijn de lessen voor begrijpend lezen kwalitatief sterk verbeterd.
 • Het  culturele aspect is structureel opgenomen binnen de lessenseries van Wereldoriëntatie (DIDO groepen 5 t/m 8). We vinden het namelijk heel belangrijk ook de creatieve vaardigheden bij leerlingen te ontwikkelen. Mooie bijkomstigheid is dat de lessen er ook aantrekkelijker door worden. 

 

 

De kern van goed onderwijs is een hoge kwaliteit van de instructiemomenten (aan de gehele groep, een groepje leerlingen of een individuele leerling). De komende schooljaren krijgen de leerkrachten extra begeleiding om de instructies nog beter af te stemmen op de verschillende leerlingen en rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen.

De didactiek van het begrijpend lezen en woordenschat krijgen ook komend schooljaar extra aandacht. We zien kansen op deze manier de resultaten van de leerlingen te verbeteren.

Voor de wat meer begaafde leerlingen willen we ons onderwijsaanbod verbreden. Leerlingen die ‘wat meer kunnen’ moeten daartoe ook de mogelijkheden en middelen krijgen.

 

The leader in me

Om de leerlingen meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces, zijn we gestart met een 3-jarig traject in het kader van The leader in me. Hierbij staan de “7 gewoonten” centraal

Bij de 7 gewoonten werk je eerst aan je eigen keuzes, verantwoordelijkheden en doelgerichtheid en dan pas kijk je hoe je met anderen dingen voor elkaar kunt krijgen. Leerlingen die leren en werken volgens de 7 gewoonten: 

 • voelen zich in staat hun (school)leven zelf vorm te geven 
 • denken meer na over de keuzes in hun leven en studie 
 • nemen meer initiatief en verantwoordelijkheid op school 
 • stellen realistische doelen en verbinden zich hieraan  
 • kunnen belangrijke zaken scheiden van onbelangrijke 
 • kunnen luisteren en hun oordeel uitstellen
 • herkennen in samenwerking elkaars talenten en zetten deze in

 

Extra aandacht voor cultuur

In z’n algemeenheid wordt er op scholen veel extra energie en geld gestoken om het taal- en rekenonderwijs te verbeteren. De culturele kant wordt daarbij nogal eens vergeten.

Het is voor ons duidelijk dat beide kanten van belang zijn. Sinds 2014 werken we nauw samen met “Collage”. Collage is een instelling die basisscholen ondersteunt bij de vormgeving van de culturele vakken op scholen. Enerzijds verzorgen zij scholing aan teams, anderzijds kunnen wij projecten bij hen inkopen. Het gaat daarbij om kunstzinnige projecten die aansluiten bij de projecten uit ons jaarprogramma. Het kan gaan om voorstellingen of projecten die onder begeleiding van kunstenaars op school worden uitgevoerd.

Jaarlijks zijn er voorstellingen door en voor kinderen: “Gevleugelde Podiumkunsten”. Tijdens deze shows kunnen kinderen hun talenten laten zien op ons prachtige podium. Ze treden op voor de leerlingen en ouders. Dit jaar zijn ook 4 workshops per leerjaar, gegeven door professionele muzikanten, op het gebied van muziek: bewegen, maken/spelen, ritme en techniek ingehuurd.

Op de Albatros is er dus letterlijk en figuurlijk ruimte om je creatieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen!

 

De Medezeggenschapsraad (ofwel de MR)

De MR van onze school bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. Daarnaast is de directeur regelmatig bij onze vergaderingen aanwezig.

De MR overlegt met de schoolleiding en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, waaronder:

- algemene beleidszaken

- schoolplan Albatros

- verzuimbeleid

- onderwijsontwikkelingen op clusterniveau

- onderwijsontwikkelingen op stedelijk niveau

- zorgplan

- schooltijden

- werktijdenregeling

De MR vergadert gemiddeld 1x per 6 weken. Elke vergadering is het eerste half uur openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Mocht u een woordje mee willen praten, dan kan dat natuurlijk. De data van de vergaderingen kunt u terugvinden in de kalender van SchouderCom en op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen of iets dat u gewoon graag met ons wilt bespreken, dan kunt u dit doorgeven aan Ellen Admiraal (leerkracht) of aan Chris Brenner (ouder) van dan maken wij tijd voor u op onze komende vergadering en kunt u uw vraag/opmerking zelf komen toelichten. Wellicht tot ziens op één van onze vergaderingen! Bij de administratie hangt een brievenbus van de MR waarin u ook eventuele vragen kunt deponeren. Ook via SchouderCom kunt u een bericht naar de MR sturen.                                                                               

 

De Klassenouders en hulpouders

Op de Albatros hebben we een actieve groep klassenouders die het lesgevend personeel ondersteunt bij allerlei activiteiten en festiviteiten. Dat doen zij door vooral vaak de handen uit de mouwen te steken.

Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis door ouders die het leuk en belangrijk vinden om de school voor alle leerlingen een plek te laten zijn waar zij graag naar toe gaan.

De klassenouders denken mee, helpen bij de uitvoering, begeleiden, kopen in en zorgen er bijvoorbeeld voor dat alles op tijd aanwezig is.

Daarnaast vragen wij langs verschillende wegen hulp bij diverse (onderwijs)activiteiten binnen de school. Dit varieert van hulp bij de bibliotheek tot het helpen van kinderen bij computerprogramma’s. Jaarlijks kunnen wij rekenen op tientallen hulpouders die ons structureel of incidenteel helpen.

Wilt u er meer over weten geef dat dan even aan via het volgende  e-mail adres administratie@albatros.asg.nl

Natuurlijk kunt u ook even bij Miranda (van de administratie) langsgaan om uw vragen te stellen. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u actief meehelpen?

Laat het ons weten, wij zijn altijd op zoek naar helpende handen!

 

 

Ouderbijdrage en kosten voor de schoolreis

Jaarlijks staan er vele activiteiten op de agenda van de Albatros die niet alleen tijd en energie gaan kosten. De organisatie van sportdagen, excursies, voorstellingen, gastlessen, Sinterklaas en de Kerstviering kosten ook geld. Om die reden verzoeken wij u dan ook om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Uw bijdrage maakt het ons mogelijk de activiteiten zo goed mogelijk te organiseren. Wettelijk is het in Nederland zo geregeld dat er geen verplichting is de bijdrage te betalen. We zijn uiteraard wel zeer verheugd over het feit dat de vrijwillige bijdrage (à € 22,50) door het overgrote deel van de ouders jaarlijks betaald wordt. Het komt de kinderen ten goede!

Voor de volledigheid geven we u een overzicht van de totale kosten.

Voor dit schooljaar is het volledige bedrag (inclusief ouderbijdrage en schoolreis) vastgesteld op € 55,00 per kind per jaar voor de groepen 1 t/m 7. De bijdrage voor groep 8 is € 110,00 (inclusief ouderbijdrage en schoolkamp). Wij verzoeken u de ouderbijdrage voor te voldoen voor 1 november op rekeningnummer NL22INGB0000 060637 ASG inzake De Albatros onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en). Eventueel is een betalingsregeling mogelijk in overleg met de administratie.

 

 

Verslag, rapporten en overige contacten met de onderwijsgevenden

We organiseren voor de ouder(s)/verzorger(s) in oktober/november een gesprek over de vorderingen van de kinderen. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport (februari en juni). Dit krijgen de kinderen mee naar huis, zodat ze het samen met u rustig kunnen bespreken. Naar aanleiding van het rapport krijgt u een uitnodiging om het rapport met de leerkracht te bespreken. Deze besprekingen duren 10 minuten.

Heeft u iets mede te delen of te bespreken tijdens het schooljaar met één van de onderwijsgevenden dan kunt u  een afspraak maken met de onderwijsgevende na lestijd of, wanneer het een korte mededeling betreft, wachten tot alle leerlingen naar huis gaan.

Bij aanvang van de schooltijd willen de onderwijsgevenden graag alle aandacht geven aan de binnenkomende leerlingen.

Het zal ook voorkomen dat de leerkracht buiten de geplande gesprekken met u in gesprek wil gaan over bepaalde zorgen. De leerkracht zal daartoe dan contact met u opnemen om een afspraak te maken.

 

Tussentijdse overstap naar een andere basisschool

De schoolbesturen in Almere willen verandering van school gedurende het schooljaar zoveel mogelijk beperken. Het belangrijkste argument is dat verandering van school voor de leerling verlies  van leertijd, verlies van een vertrouwde schoolomgeving en verlies van vertrouwde volwassenen en vriendjes betekent.

Daarom hebben de schoolbesturen met elkaar afgesproken om alleen nog leerlingen van andere scholen te accepteren bij het begin van ieder nieuw schooljaar.

 

Op deze regel gelden in elk geval de volgende uitzonderingen:

 • Bij verhuizing zal de school in de nieuwe woonomgeving de leerling toelaten.
 • Als er sprake is van een (onoplosbaar) conflict of verschil van inzicht tussen de school en de ouders. Deze uitzondering geldt alleen als de partijen een aantoonbare inspanning hebben geleverd om het probleem op te lossen.

 

Onderwijskundig rapport

Over iedere leerling die de school tussentijds verlaat, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit rapport wordt naar de nieuwe school gestuurd. In het onderwijskundig rapport staat een samenvatting van het ontwikkelingsniveau van de leerling. U krijgt een afschrift van dit rapport.

 

 

Tussenschoolse opvang “Flexikids”

Het is mogelijk dat de leerlingen tussen de middag overblijven. Via de website van Flexikids kunt u zich hiervoor opgeven. De overblijf wordt verzorgd door vaste krachten. De kosten zijn:                 Vaste dagen via factuur 2,00 per keer

                        Strippenkaart 10 keer € 25,00

 Per keer los: € 3,50

Maakt uw kind gebruik van de voor- naschoolse opvang op een “overblijf”dag dan is de overblijf gratis.

 

 

Buitenschoolse opvang in ons gebouw door “Flexikids”

“Flexikids” is een professionele organisatie waarmee wij sinds augustus 2008 samenwerken. Zij verzorgen de opvang voorschools, aan het einde van de schooldag, maar ook op studiedagen en/of vakanties. De opvang wordt verzorgd in de Albatros en uw kind blijft dus gewoon in het gebouw. U kunt uw kind hiervoor inschrijven via de website van Flexikids www.flexikids.nl     . Omdat Flexikids een professionele organisatie is kunt u via de belasting een groot deel van de kosten terugkrijgen. De medewerkers van Flexikids kunnen u hierover verder informeren en indien nodig helpen. 

Kinderdagverblijf Flexikids

036-5350942

www.flexikids.nl        

 

Zorgstructuur binnen de school

Onze school kent een zorgstructuur met als doel dat zoveel mogelijk leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften onderwijs kunnen volgen in de basisschool in hun wijk.

Binnen de opgezette zorgstructuur zijn een aantal maatregelen duidelijk herkenbaar voor leerlingen, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s). Samen zorgen we ervoor dat we zo goed mogelijk trachten te voldoen aan het vormgeven van 'onderwijs op maat'. De meest kenmerkende maatregelen zijn:

 

Het organiseren van leerling-besprekingen

Leerkrachten die een leerling signaleren met opvallende kenmerken op cognitief- of sociaal-emotioneel terrein, melden de leerling aan voor een leerlingbespreking. Daar wordt de leerling besproken met de interne begeleider. Het kan zijn dat de leerkracht naar aanleiding van dit gesprek een plan van aanpak of een handelingsplan maakt. De ouders worden geïnformeerd over de resultaten van de bespreking.

Aanstelling van  Intern Begeleider

De Intern Begeleider verzorgt de coördinatie rondom de zorgleerlingen. Zij onderhoudt de contacten met de leerkrachten, de ouder(s)/verzorger(s) en de andere hulpverlenende instanties die ingeschakeld worden om de leerling adequaat te kunnen begeleiden.

Binnen school zijn de volgende hulpverlenende instanties werkzaam: Intraverte https://www.intraverte.nl/, Bureau Jade            https://www.bureau-jade.nl/, Logopediecentrum Almere, Plezier in Leren www.plezier-in-leren.nl, De Geheime Tuin https://www.degeheimetuin.info/degeheimetuin-almere.html Sterk in de klas https://www.vitree.nl/ons-hulpaanbod/hulp-op-school/sterk-klas-en-kinderopvang/  Sterk in de Wijk www.jgzalmere.nl                                                      

 

Het hanteren van een methodegebonden en een methodeonafhankelijk leerlingvolgsysteem

In iedere groep worden door de leerkracht de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen systematisch bijgehouden. Voor het verzamelen van die informatie wordt gebruik gemaakt van observaties en toetsen. In de meeste gevallen worden hiervoor toetsen uit de methode gebruikt. De groepsleerkracht neemt deze toetsen af.

Naast deze methodegebonden toetsen worden er methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Deze toetsen geven een beeld van het niveau van de leerling in vergelijking tot een grote groep basisschoolleerlingen in geheel Nederland.

Wij hanteren hiervoor de CITO leerlingvolgsysteemtoetsen.

 

Inroepen extra hulp

Als langdurige individuele begeleiding geen goede perspectieven biedt, wordt het kind aangemeld bij Passend Onderwijs Almere. Dit gebeurt uiteraard na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s). Deze instantie onderzoekt wat de beste mogelijkheid is om de leerling verder te helpen.

 

Schoolmaatschappelijk werk

Sinds enkele jaren kunnen wij een beroep doen op het schoolmaatschappelijk werk. Het schoolmaatschappelijk werk richt zich op de relatie kind-school-ouders. Zij biedt ondersteuning en verlichting aan teams, leerkrachten en ouders bij problemen met kinderen waarvoor de oorzaken niet alleen binnen de school liggen. Het gaat erom, dat belemmeringen worden weggenomen die de ontwikkeling van het kind nadelig beïnvloeden.

Het schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van het zorgaanbod van onze school en is alleen toegankelijk via de Intern Begeleider. Die kan dus ook zelf ouders laten uitnodigen voor een gesprek. Om vanuit een onafhankelijke positie te kunnen werken zijn de schoolmaatschappelijk werkers aangesteld bij de H+B+G (voormalig GGD). De contacten tussen ouders en schoolmaatschappelijk werk zijn altijd vertrouwelijk.

 

Zorgteam

Zes keer per jaar komt het zogenaamde “Zorgteam” bij elkaar om kinderen van de school te bespreken. In het zorgteam hebben de volgende mensen zitting: de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige of de schoolarts en de interne begeleider van onze school. Tijdens deze overleggen wordt informatie uitgewisseld over de zorgen die er bij de genoemde professionals leven over bepaalde kinderen. Dit alles met slechts een doel: het kind zo adequaat mogelijk kunnen helpen. Als een kind in het zorgteam besproken wordt, dan melden wij dat in ESAR, het elektronisch signaleringssysteem.  Hierdoor kan hulp van meerdere hulpverleners gemakkelijker op elkaar afgestemd worden. Als u daar bezwaar tegen hebt kunt u dat bij de directie melden.

 

 

Keurmerk Opleidingsschool

Acht scholen van de Almeerse Scholen Groep hebben het keurmerk Opleidingsschool Flevoland gekregen.  De Albatros is een van die scholen.

In een Opleidingsschool staat ‘samen opleiden’ centraal: Pabo Almere en de basisschool nemen samen verantwoordelijkheid voor de opleiding van de student. In die opleiding wordt een grote plek ingeruimd voor ‘de praktijk’, dát is immers bij uitstek de plek waar je het complexe beroep van leerkracht kunt leren. Verschil met de traditionele wijze van stage lopen is dat studenten niet alleen voor hun groep staan, maar daarnaast actief participeren in de schoolontwikkeling. Daardoor zijn zij sterker verbonden met hun basisschool. Studenten die stage lopen op de keurmerkscholen zijn onderdeel van het team, zo veel mogelijk volwaardig collega en juf of meester van de kinderen. Natuurlijk blijft de eigen leerkracht verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor directie, collega’s en voor u als ouders.

De studenten worden ‘on the job’ begeleid door mentoren én door coaches van de basisschool. Als begeleiders worden de coaches op hun beurt getraind en (bij)geschoold door coaches en vakdocenten van Pabo Almere. De begeleiding door coaches vanuit de basisschool is eveneens een wijziging ten opzichte van de traditionele stagesituatie. Doordat de school zelf de begeleiding van de studenten op zich neemt, komt de begeleidingstijd van de pabo-docenten vrij. Díe tijd wordt gebruikt door Pabo Almere om de basisschool vakinhoudelijk te ondersteunen en te begeleiden.

Bijkomend voordeel voor de opleidingsscholen is dat ze door hun intensieve samenwerking met studenten een goed beeld kunnen krijgen van hun capaciteiten en dat kan van belang zijn in verband met de werving van goede toekomstige leerkrachten voor ASG.

Studenten die stage lopen op de keurmerkscholen vervullen hun opdrachten voor Pabo Almere zo veel mogelijk ‘in dienst van’ de school waar zij stage lopen: dat levert nieuwe kennis en ervaringen op, en soms mooie educatieve producten voor de school. Daarnaast ontvangen wij het hele schooljaar studenten van het MBO en maatschappelijke stages vanuit het VO.

 

 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Jaarlijks wordt de Cito-eindtoets afgenomen. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van het leerresultaat van de school en de individuele eindresultaten van onze leerlingen. Wij hanteren deze toets niet om een advies voor het vervolgonderwijs van uw kind te geven maar om het resultaat van ons onderwijs te meten en het zo nodig bij te stellen. Aan de hand van de resultaten van de overige Cito-toetsen, het beeld van de leerkrachten op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied en de werkhouding door de jaren heen, geven wij een advies voor het vervolgonderwijs. Deze informatie gaat ook naar de ontvangende scholen. Meestal is er ook een gesprek met een leerkracht van de ontvangende school. Zo kan de school rekening houden met de individuele kenmerken van de kinderen.

 

In het schooljaar 2019-2020 zijn er 44 leerlingen van groep 8 uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de volgende voortgangsadviezen vanuit onze school gekregen:

           

  2        leerlingen        BBL  (VMBO)

  6        leerlingen        KBL  (VMBO)            

  13     leerlingen        TLW (VMBO)

  13     leerlingen        HAVO

  9        leerlingen        VWO

 

Cito scores

Zoals u in het vorige hoofdstukje heeft kunnen lezen stromen de kinderen van groep 8 uit naar diverse vormen van vervolgonderwijs. Het advies vanuit de Albatros voor het vervolgonderwijs baseren we mede op de Cito toetsen (maar ook op de methode gebonden toetsen en bijvoorbeeld de werkhouding van de leerling).

De Cito Eindtoets is voor de school een goed moment om te bekijken op welke gebieden we het goed of minder goed doen. Een goede analyse van de Cito Eindtoets gebruiken we dan ook mede om onze verbeterplannen voor de komende jaren op te stellen.

Het is daarom belangrijk ons schoolgemiddelde naast landelijke gemiddeldes te zetten (het landelijk gemiddelde cijfer voor de Cito verschilt per jaar maar is altijd rond de score 535). De afgelopen jaren zijn er veel leerlingen die boven dat landelijk gemiddelde zaten. Het omgekeerde is natuurlijk ook het geval. Van belang is vooral dat wij het beste uit de leerling hebben kunnen halen. En al scoort een leerling onder het gemiddelde: als dat het beste is op zijn/haar niveau dan kunnen we als ouders/verzorgers en school tevreden zijn.

Voor de volledigheid hierbij onze eindscores op de Cito van de afgelopen vijf jaren:

 

2016:   534,7

2017:   534,7

2018:   537

2019:   534,23

2020:   niet afgenomen ivm Corona

 

U ziet dat de ene groep 8 wat sterker is dan de andere. Het afgelopen jaar vielen de resultaten van de eind-Cito (naar verwachting) wat lager uit. Dit heeft alles te maken met de gemiddelde capaciteit van een groep.  

Een aantal leerlingen uit groep 8 gaat met een LWOO advies van school. Dat betekent dat zij extra ondersteuning behoeven en ook krijgen op het Voortgezet Onderwijs.

Voor een zuiver beeld zijn ook de leerlingen die pas korte tijd op onze school les hebben gekregen niet meegeteld. De cijfers zijn dus gebaseerd op de ‘eigen kweek’.

 

 

 

Afwezigheid personeel / Noodrooster

In verband met het leraren tekort is helaas bij afwezigheid van personeel niet altijd vervanging beschikbaar. Wij stellen jaarlijks een "noodrooster" op, waarin staat aangegeven hoe wij in zo'n situatie handelen. We maken een keuze uit de volgende mogelijkheden, afhankelijk van het aantal zieke medewerkers op dat moment.

 

 • Inzet van een onderwijsassistent in de groepen onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht.
 • Inzet van goede derde- of vierdejaars stagiaire onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht om een deel van de dag over te nemen als groepsleerkracht.
 • Bij voldoende formatieve mogelijkheden zal aan parttimers worden gevraagd om extra te komen werken. Het feit dat ze gekozen hebben om parttime te werken dient telkens gerespecteerd te worden.
 • Leerlingen van een groep worden met hun taak verdeeld over de andere groepen, waarbij is afgesproken dat: op de deur van de betreffende groep een aankondiging hangt voor ouders en/of leerlingen; de verdeling niet langer duurt dan twee dagen per week (daarna worden andere groepen verdeeld, zodat iedere groep drie dagen per week bij elkaar zit);
 • Aan ouders van niet leerplichtige - vierjarige leerlingen worden verzocht hun kind thuis te houden, zodat de overige leerlingen beter verdeeld kunnen worden over de resterende groepen;
 • De ouders worden verzocht een kind thuis te houden voor zgn. ‘thuiswerkdagen’. Leerlingen werken dan maximaal twee dagen thuis aan een van tevoren vastgesteld programma. (de school zorgt voor minimale opvang indien het voor ouders niet mogelijk is hun kind thuis op te vangen);
 • Wisselroosters voor leerlingen zorgen er voor dat niet telkens dezelfde leerlingen wordt verzocht thuis te blijven.
 • Wisselroosters voor leerkrachten zorgen er voor dat niet telkens dezelfde leerkracht in een andere groep geplaatst wordt;

 

 

 

Gymlessen

De leerlingen van de groepen 1 / 2 gaan regelmatig naar het speellokaal. Zij gymen in ondergoed en liefst op gymschoenen zonder veters. Geen sportkleding, omdat dit teveel tijd vergt bij het aan- en uitkleden. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week les in de gymzaal van de vakleerkracht gymnastiek. De gymkleding kan bestaan uit een sportbroekje en shirt of een gympakje. Er wordt op gymschoenen (of op blote voeten gelopen).

Tijdens de les wordt er natuurlijk getranspireerd, dus gaan we ervan uit dat alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zich na de les opfrissen. Een handdoek moet dus worden meegenomen. Tijdens het gymmen moeten alle sieraden uit en af en lang haar vast. Dit voor de veiligheid van de leerling zelf, maar ook voor die van anderen. De school is niet aansprakelijk voor het verlies van sieraden, horloges, sleutels enz.

 

Met de fiets of met de auto naar school

Hiervoor gelden de volgende regels:

Fietsen mogen alleen geparkeerd worden in de fietsenrekken voor de school (buiten het hek!). Zet de fiets wel goed op slot. Als je dicht bij de school woont kun je natuurlijk beter lopend komen.

De school aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel geleden schade aan fietsen.

 

Als u met de auto komt, parkeert u deze dan alleen in de parkeervakken of iets verderop in een van de straten. Samen met u willen wij proberen de verkeerssituatie rond de school zo veilig mogelijk te houden.

Vooral bij slecht weer zijn ouders/verzorgers nog wel eens geneigd de auto op de weg te parkeren en in de auto hun kind(eren) op te wachten. We verzoeken u met klem dat niet te doen. Het leidt tot levensgevaarlijke verkeerssituaties voor onze school. Het belemmert o.a. het zicht voor de kinderen die voor onze school moeten oversteken.

 

 

Verjaardagen

Veel kinderen verheugen zich op de viering van hun verjaardag op school. Ze worden graag toegezongen, in het zonnetje gezet en willen graag trakteren. Tijdens de schooluren mag er door de leerlingen niet worden gesnoept. Is een leerling jarig, dan bij voorkeur graag een gezonde traktatie laten uitdelen. Voor de leerkrachten liefst dezelfde traktatie als voor de leerlingen. Gezonde traktaties mogen direct door de leerlingen worden opgegeten, ongezonde worden mee naar huis gegeven.

Als u bij de aanmelding of oudergesprekken aangeeft welke voedselallergieën uw kind heeft, houden we hier rekening mee.

Geen verjaardagen?

Als u om principiële - of godsdienstige redenen de verjaardagen van uw kind niet wilt vieren, meldt dit dan aan de leerkracht. Zij houden er dan rekening mee.

 

Eten en drinken in de pauze

De leerlingen moeten iets te eten en te drinken meenemen naar school voor de ochtendpauze.

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij voor ieder kind gezond eten en drinken makkelijk maken op school. En daarvoor hebben we de hulp van de ouders en verzorgers nodig! Dat betekent onder andere dat wij vragen:

 • een gezonde pauzehap mee te geven. Lekkere pauzehappen vinden wij bijvoorbeeld  groente, fruit en een volkoren boterham.
 • gezond eten voor tijdens de overblijf in de broodtrommel te doen. Geschikt vinden wij bijvoorbeeld volkorenbrood met beleg dat niet te veel verzadigd vet of zout bevat, zoals 30+ kaas, zuivelspread en notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd suiker en zout.
 • Water in plaats van pakjes (in ieder geval op maandag en woensdag)

 

Op onze website vindt u ook een inspiratielijst van het voedingscentrum met tips voor gezonde pauzehap, lunch en traktaties https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Onderwijs/Basisonderwijs/Pagina%20voedingsbeleid/Tabel_gezonde%20school%20inspiratielijst_feb2018.pdf         

 

Jeugdgezondheidszorg (schoolarts)

De afdeling jeugdgezondheidszorg van de H+B+G (voormalige GGD Flevoland) heeft onder meer tot taak het voorkomen en vroegtijdig opsporen van groei- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Elk jaar worden vaste groepen kinderen opgeroepen voor een onderzoek.

Ieder jaar krijgen leerlingen uit de groepen 2 en 7 een uitgebreid preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige. Op verzoek van ouders, school of het loket leerlingenzorg kunnen, met instemming van de ouders, extra onderzoeken worden verricht.

De onderzoeken op school en de vaccinaties worden door de gemeente en het rijk betaald.

 

Informatie preventieve logopedie GGD Flevoland Almere

Een logopedist houdt zich bezig met meerdere aspecten van communicatie (spreken en verstaan): taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor.

In het dagelijks leven is communicatie onmisbaar. Om te spreken is het nodig goed te kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken betekent: gedachten onder woorden brengen, goede zinnen maken en de klanken goed uitspreken.

 

Een goede taal- en spraakontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling van uw kind. Het vroegtijdig herkennen van taal-, spraak- en gehoorproblemen kan leerstoornissen op latere leeftijd helpen voorkomen.

 

Indien u zich zorgen maakt over de spraak- taal ontwikkeling van uw kind, kunt u hierover in gesprek gaan met de leerkracht of IB van uw kind. Naar aanleiding hiervan kunt u via de huisarts doorgestuurd worden naar een particuliere logopedist.

 

Luizencontrole

Alle leerlingen worden op vaste tijden, door ouders, nagekeken op hoofdluis. Dit om verspreiding in een vroegtijdig stadium te voorkomen. Gebleken is dat met name na vakanties luizencontrole belangrijk is.

 

Beeldmateriaal (foto’s en films) op de Albatros

Op de Albatros worden leerkrachten en stagiaires soms gefilmd t.b.v. scholingstrajecten. De beelden worden alleen voor studie door de betreffende leerkracht/stagiair bekeken in het bijzijn van de coach. Daarna worden de beelden gewist.

Wij gaan daarnaast zo zorgvuldig mogelijk om met fotomateriaal. Foto’s met close-up beelden kunnen alleen door ouders/verzorgers van de school bekeken worden met behulp van  een wachtwoord om onze website.

Heeft u desalniettemin bezwaar  tegen het publiceren van foto’s dan kunt u dit aangeven bij de directie. Wij zullen daar dan rekening mee houden.

 

Mobiele telefoons en andere apparaten

Tegenwoordig zijn bijna alle mobiele telefoons uitgerust met beeld- en geluidsapparatuur. Daarin kan het gevaar schuilen dat zonder toestemming opnames worden gemaakt  die vervolgens, via internet, zonder toestemming openbaar worden gemaakt. Daarmee wordt de privacy van het individu (uw kind bijvoorbeeld) geschonden en dat is onwenselijk en zelfs strafbaar. Daarom gelden bij ons op school de volgende regels:

 • Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de lessen en in pauzes is verboden. Als er in noodgevallen onder schooltijd naar huis gebeld moet worden, kan dat via de schooltelefoon of met de uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht met de eigen telefoon.
 • Het maken van beeld- en geluidsopnamen binnen de school en op het schoolplein is verboden (met uitzondering van situaties zoals geschetst in het hoofdstukje: “beeldmateriaal op de Albatros”)

 

Schending van de privacy zoals hierboven beschreven kan tot disciplinaire maatregelen leiden (zie hoofdstukje: “ schorsing en verwijdering van leerlingen”)

Mocht uw kind een mobiele telefoon meenemen, dan moet deze dus uitstaan en opgeborgen worden. Indien niet aan deze regels wordt voldaan kan de telefoon door de leerkracht worden ingenomen. De school is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van het toestel.

U zult begrijpen dat wij deze regels opgesteld hebben ter bescherming van de privacy van uw kind(eren) en verzoeken u dan ook dit met uw kind(eren) te bespreken.

Ook het meenemen van speelgoed, spelletjes, elektronische speel- en/of geluidsapparatuur is volledig voor eigen risico. Wij wijzen u er met klem op dat de school niet verantwoordelijk is voor het zoekraken of beschadigen van deze spullen.

 

Pesten: Protocol om pesten te voorkomen en tegen te gaan

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

De Albatros wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, een omgeving waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten willen deze ontwikkeling bevorderen door het scheppen van een veilig klimaat in en om de school en een prettige werksfeer in de klas.
Cruciaal is de samenwerking tussen leerkracht, pester, gepeste, overige klasgenoten en ouders. Een pestprobleem verdient een integrale aanpak. Pestgedrag is schadelijk voor kinderen, zowel voor het slachtoffer als voor de pester. Samen met de ouders willen we er alles aan doen om pestgedrag te voorkomen. Als het toch gebeurt, willen we duidelijk stelling nemen, en ongewenst gedrag zo snel mogelijk stoppen.
 

Op de Albatros werken we volgens een pestprotocol. Dit document is een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen benaderen. Via dit protocol wil de school alle betrokkenen op de ernst van pesten wijzen en daarnaast zowel handreikingen geven om te werken aan een veilige school als een stappenplan bieden bij systematisch pestgedrag.

In het protocol besteden we ook aandacht aan een nieuwe vorm van pesten: cyber-pesten (elkaar pesten via internet). In het protocol staan ook tips voor ouders om uw kind hierbij te volgen en/of te helpen.

Het pestprotocol kunt u lezen op onze website. U gaat naar het kopje ‘ons onderwijs’ en vervolgens klikt u op ‘downloads’.

 

 

 

Schorsing en verwijdering van leerlingen

Als het gedrag van een leerling structureel storend is en er al meerdere maatregelen zijn getroffen (bijvoorbeeld: oudergesprekken, contracten) en er geen verbetering optreedt, zijn wij genoodzaakt om over te gaan tot schorsing voor maximaal 5 dagen. Dit gaat altijd in overleg met het bestuur en de onderwijsinspectie indien de schorsing meer dan 1 dag betreft. Deze worden in dat geval samen met de ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte gesteld. Na de schorsing worden opnieuw afspraken gemaakt met de leerling en de ouders/verzorgers.

Verminderen de gedragsproblemen niet, dan wordt er gezocht naar een andere school die bereid is de leerling toe te laten. We spreken dan van verwijdering. Dit gebeurt in een aantal stappen:

 • Ouders/verzorgers worden mondeling en schriftelijk op de hoogte gebracht dat hun kind wordt verwijderd (al of niet met een schorsing in afwachting van verwijdering).
 • De school zet de procedure tot verwijdering in gang en wijst ouders/verzorgers op de beroepsmogelijkheid. Er wordt gezorgd voor schoolwerk dat de leerling thuis kan maken.
 • Als school hebben wij een resultaatverplichting. Dat betekent dat wij er zorg voor dragen dat een leerling bij verwijdering op een andere school wordt toegelaten. Dat kan een school voor speciaal onderwijs zijn of een reguliere basisschool.

 

 

Klachtenprocedure

Als u klachten heeft, adviseren wij u hier eerst met de betrokken persoon over te spreken. Vaak is dit de leerkracht. Als dit gesprek niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, kunt u een afspraak maken met de directie van de school. Als u vindt dat uw klacht niet goed wordt behandeld, kunt u een klacht indienen volgens de klachtenregeling zoals deze door het bestuur is opgezet. De contactpersoon (Tanja Tooms/Soraya Eevenaar) van de school zal u informeren over het indienen van uw klacht volgens dit reglement. Hij/zij houdt zich niet bezig met de inhoudelijke kant van de klacht. Het bevoegd gezag heeft ook vertrouwenspersonen ingesteld. Voor het openbaar primair onderwijs dient men zich te wenden tot de coördinator bij de GGD te Almere (bij klachten m.b.t. seksuele intimidatie) of de Almeerse Scholen Groep (bij klachten m.b.t. pedagogische en/of didactische aanpak).Het bestuur heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC), Postbus 162, 3440 AD Woerden.

 

Ongewenste omgangsvormen

De school is een plaats, waar kinderen met plezier naar toe moeten gaan. De school moet een veilig klimaat bieden voor kinderen, leerkrachten en ouders. Voor ouders en leerlingen is het belangrijk te weten dat veiligheid en zorg voor kinderen en leerkrachten essentiële waarden zijn op school.

Onze school besteedt tijdens de lessen en ook daarbuiten veel aandacht aan het omgaan met elkaar. Daarbij worden naast prettige dingen als belonen en complimenten geven ook de minder plezierige dingen zoals  pesten, schelden en slaan in de groepen besproken.

Als er iets op school gebeurt wat u of uw kind ongewenst en/of onplezierig vindt, kunt u terecht bij onze contactpersonen Ongewenste Omgangsvormen: Tanja Tooms en Soraya Eevenaar.

Zij praten er met u over en nemen zo nodig contact op met de directeur en/of met de GGD Flevoland. Het is ook mogelijk zelf direct contact op te nemen met de GGD Flevoland. U kunt dan vragen naar de coördinator Ongewenste Omgangsvormen, telefoon 0320-276211.

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten of andere medewerkers binnen de school (zoals stagiaires, onderwijsassistenten, hulpouders etc.). Leerlingen kunnen in de blauwe brievenbus bij de administratie een gesprek aanvragen bij de vertrouwenspersonen, mochten zij zaken niet met hun eigen leerkracht willen bespreken.

 

 

Herfstvakantie              10 oktober t/m 18 oktober

Kerstvakantie                19 december t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie         20 februari t/m 28 februari

Goede Vrijdag              2 april

2e Paasdag                  5 april

Meivakantie                  26 april t/m 9 mei

Hemelvaart                   13/14 mei

Pinksteren                    24 mei

Zomervakantie              10 juli t/m 22 augustus

 

 

Studiedagen                 Maandag 17 en dinsdag 18 augustus

                                    Vrijdag 9 oktober

                                    Maandag 18 januari 2021

                                    Woensdagochtend 9 juni

 

Roostervrije dagen        Maandag 21 september

Vrijdag 18 december

                                    Woensdagochtend 3 februari

                                    Vrijdagmiddag 19 februari

                                    Dinsdagmiddag 8 juni – ’s avonds Midzomerbuurtfeest

                                    Woensdagochtend 23 juni

                                    Vrijdag 9 juli

 

 

Belangrijke adressen en contactgegevensur  contactgegeven

 

 

OBS De Albatros

Edelhertweg 85

1338 EB Almere

tel.nr. 036 532 89 71

administratie@albatros.asg.nl

 

Website www.basisschooldealbatros.nl

 

Directeur : Luc de Boer

directie@albatros.asg.nl

 

Administratie: administratie@albatros.asg.nl

 

 

Bestuur Almeerse Scholen Groep:

Postbus 60276

1320 AH Almere

tel.nr. 036 540 63 63

 

Inspectie van het onderwijs:

tel.nr. 030 669 06 00

 

Klachten over seksuele intimidatie en geweld:

tel.nr. vertrouwensinspecteur

tijdens kantooruren: 0900 111 31 11

 

 

 

Schoolarts GGD:

Karim Shakib

GGD Jeugdzorg Flevoland

Boomgaardweg 4

1326 AC Almere

088 0029920

 

tel.nr. Jeugdverpleegkundige GGD:

Janine Carelse

Tel.nr: 088 0029920

 

Schoolmaatschappelijk Werker

Maria Kemna

GGD Flevoland (vestiging Almere):

tel.nr. 088 0029920

 

Vertrouwenspersonen OBS De Albatros:

Tanja Tooms

Soraya Eevenaar

 

Kindertelefoon:

tel.nr. 0800 0432 www.almere@kindertelefoon.nl

 

Opvoedwinkel:

Haagbeukweg 149

tel.nr. 036 548 69 61