Schoolbijdrage

Kosten

Het onderwijs in Nederland is gratis. Wij vragen toch om een jaarlijkse bijdrage omdat wij anders geen excursies kunnen laten plaatsvinden, culturele voorstellingen kunnen bijwonen, Sint/Kerst/Sportdag etc. kunnen organiseren. 

De ouderbijdrage en de kosten worden jaarlijks in overleg met de directie en de Medezeggenschapsraad vastgesteld. 

De kosten voor het schooljaar 2019-2020 zijn vastgesteld op 55,- euro (inclusief schoolreisje) voor de groepen 1 t/m 7 en voor groep 8 110,- euro (inclusief kamp). Dit bedrag kan worden overgemaakt op NL22 INGB 0000 060637 tnv ASG Inzake De Albatros, onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.

Mocht u het bedrag niet in 1x kunnen voldoen mag het eventueel in termijnen worden overgemaakt (rekening houdend met de uitbetaling van de kinderbijslag) 1e termijn voor 10 oktober 2e termijn voor 10 januari en 3e termijn voor 10 april (2x 20,- en 1x 15,- voor leerlingen van de groepen 1 t/m 7 en 2x 35,- en 1x 40,- voor groep 8).