Schoolbijdrage

Kosten

Het onderwijs in Nederland is gratis. Wij vragen toch om een jaarlijkse bijdrage omdat wij anders geen excursies kunnen laten plaatsvinden, culturele voorstellingen kunnen bijwonen, Sint/Kerst/Sportdag etc. kunnen organiseren. 

De ouderbijdrage en de kosten worden jaarlijks in overleg met de directie en de Medezeggenschapsraad vastgesteld. 

De kosten voor het schooljaar 2020-2021 zijn vastgesteld op 22,50 euro (exclusief schoolreisje 32,50 groepen 1 t/m 7 of kamp groep 8 87,50). Dit bedrag kan worden overgemaakt op NL22 INGB 0000 060637 tnv ASG Inzake De Albatros, onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.