Schoolbijdrage

Kosten

Het onderwijs in Nederland is gratis. Wij vragen toch om een jaarlijkse vrijwillige bijdrage omdat wij anders geen excursies kunnen laten plaatsvinden, culturele voorstellingen kunnen bijwonen, Sint/Kerst/Sportdag etc. kunnen organiseren. 

De ouderbijdrage en de kosten worden jaarlijks in overleg met de directie en de Medezeggenschapsraad vastgesteld. 

De kosten van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2024-2025 zijn vastgesteld op € 22,50. U ontvangt hiervoor in september/oktober een betaalverzoek via WisCollect.

Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 is 32,50  ook dit bedrag is vrijwillig.

De kosten van het kamp groep 8 zijn € 87,50 per leerling.

De directie mag besluiten een activiteit niet door te laten gaan als er onvoldoende financiering voor is vanwege te weinig betaalde ouderbijdrage. Een leerling zal niet worden uitgesloten van deelname aan een activiteit als de ouders van de leerling de vrijwillige ouderbijdrage niet heeft betaald.