Uitstapjes

Uitstapjes

Alle groepen hebben jaarlijks leuke en leerzame uitstapjes naast het jaarlijkse schoolreisje. We vinden het belangrijk dat zo’n uitstapje/activiteit aansluit bij het thema waar de kinderen op dat moment mee aan het werk zijn. De uitstapjes en activiteiten worden tijdig aangekondigd in de wekelijkse digitale nieuwsbrief of in een aparte brief aan de ouders van leerlingen uit een groep. 

Enkele voorbeelden:

  • Theaterbezoek of voorstellingen van een theatergezelschap op school 
  • workshops van Collage op school
  • Naar de Stadsboerderij De Kemphaan / Groene Griffioen Weesp
  • Bezoek aan de Verzetsbus op wielen

De schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 sluit soms aan bij een schoolbreed thema dat plaatsvindt rondom het jaarlijkse Midzomerbuurtfeest.

Groep 8 gaat tegen het einde van het schooljaar een paar dagen op kamp. Een mooie en gezellige afsluiting van de basisschool-periode.