Medezeggenschapsraad

MR

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad(MR) zitten ouders en personeel. In deze raad wordt vooral gesproken over het onderwijs en alles wat daar indirect mee te maken heeft. Het gaat over beleidsmatige zaken die de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. Er wordt vanuit deze raad meegedacht over het onderwijs aan uw kind. Op deze manier worden de onderwijsprocessen bewaakt en daarmee de onderwijskwaliteit. De MR komt acht keer per jaar bijeen van 20.00-20.30 uur is de vergadering openbaar.

Mocht u iets hebben dat u graag in de MR besproken zou willen hebben, dan kunt u de MR ook via Social Schools een bericht sturen.

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Door middel van verkiezingen wordt bepaald wie van de nieuw aangemelde ouders en leerkrachten een plaats in de MR mag innemen.

Momenteel bestaat de MR uit ouders: Chris Brenner, Daphne Wijnsma en Inssaf Farrahi.

Leerkrachten: Ellen Admiraal, Irma Leutscher, Alma Smand