Medezeggenschapsraad

MR

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad(MR) zitten ouders en personeel. In deze raad wordt vooral gesproken over het onderwijs en alles wat daar indirect mee te maken heeft. Het gaat over beleidsmatige zaken die de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. Er wordt vanuit deze raad meegedacht over het onderwijs aan uw kind. Op deze manier worden de onderwijsprocessen bewaakt en daarmee de onderwijskwaliteit. De MR komt acht keer per jaar bijeen en het eerste gedeelte, van 19.00-19.30 uur van de vergadering is openbaar.

Mocht u iets hebben dat u graag in de MR besproken zou willen hebben, dan kunt u een brief deponeren in de brievenbus van de MR. Deze hangt in bij de ingang tegenover de rechtertrap. U kunt de MR ook via SchouderCom een mailtje sturen.

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Door middel van verkiezingen wordt bepaald wie van de nieuw aangemelde ouders en leerkrachten een plaats in de MR mag innemen.

Momenteel bestaat de MR uit ouders: Chris Brenner, Maikel Klaver, Githa van Leuverden

Leerkrachten: Ellen Admiraal, Irma Leutscher, Sylvia Weijermars

Dit jaar zijn de vergaderingen op:

  • 29 september 2020 om 19:00
  • 26 oktober 2020 om 19:00
  • 30 november 2020 om 19:00
  • 12 januari 2021 om 19:00
  • 15 februari 2021 om 19:00
  • 30 maart 2021 om 19:00
  • 19 april 2021 om 19:00
  • 25 mei  2021 om 19:00
  • 14 juni  2021 om 19:00