Zelfstandigheid

Zelfstandigheid

Naarmate de kinderen langer les hebben gehad op de Albatros zullen ze zelfstandiger zijn. In de kleutergroepen leren kinderen al om zelfstandig taken uit te voeren en problemen alleen of met elkaar op te lossen. Ze leren daarna met dagtaken en nog wat later met weektaken te werken. Ze houden dan op weektaakformulieren bij wat ze al gedaan hebben en wat hen nog te doen staat.

In groep acht hebben de kinderen geleerd om een volledige planning van werkzaamheden te maken. Daarna vliegen ze uit en kunnen wij als school de kinderen met een gerust hart loslaten. De kinderen zijn dan klaar voor het Voortgezet Onderwijs.