Zelfstandigheid

Zelfstandigheid

Naarmate de kinderen langer les hebben gehad op de Albatros zullen ze zelfstandiger zijn. We gaan dit jaar starten met "The leader in me" van Steven Covey met de 7 Gewoontes "Alleen ga je sneller, samen kom je verder". In de kleutergroepen leren kinderen al om zelfstandig taken uit te voeren en problemen alleen of met elkaar op te lossen. 

In groep acht hebben de kinderen geleerd om een volledige planning van werkzaamheden te maken. Daarna vliegen ze uit en kunnen wij als school de kinderen met een gerust hart loslaten. De kinderen zijn dan klaar voor het Voortgezet Onderwijs.